Göteborgs Stad och polisen möttes i Gårdsten

Publicerad den

Utvecklingsledaren Lina Dimming presenterade en analys under dagen.

Brottsförebyggande arbete Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

För femte året i rad träffades Göteborgs Stad och polisen i Storgöteborg nyligen för en gemensam konferens. Årets tema var organiserad brottslighet, med ett särskilt fokus på narkotika.

I Göteborg arbetar Göteborgs Stad och polisen efter en modell som kallas Trygg i Göteborg. Varje stadsdel och lokalpolisområde jobbar efter den upparbetade modellen för att minska brottsligheten och öka tryggheten i staden.

Syftet med den årliga konferensen i mitten av november var att fördjupa kunskapen i hur arbetet går. På plats under dagen i Gårdsten fanns stadsdelsdirektörer, polischefer, kommunpoliser, trygghetssamordnare, chefer och medarbetare som alla är viktiga nyckelaktörer i arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet.

– Det är positivt att samarbetet mellan Göteborgs Stad och polisen fungerar allt bättre och att trygghetssamordnare och kommunpoliser är nöjda med den lokala samverkan. Dagen var väldigt givande och det märks att engagemanget är stort, säger utvecklingsledaren Lina Dimming.

Efter flera års samarbete är den gemensamma bilden att det lokala arbetet ute i stadsdelarna ger resultat och att arbetet fungerar bra.

Erik Nord är polischef i Storgöteborg:
– Jag tror att den samverkan som vi har haft under åren, och det säger jag med stor ödmjukhet, har lett till att vi idag är den storstadsregion som ligger bäst till när det gäller problembilder. Det är en av förklaringarna. Jag tror att utvecklingen i Göteborg de senaste fem åren kunde ha sett betydligt allvarligare ut om vi inte hade fått till den här lokala samverkan, säger Erik Nord.

Årets tema, organiserad brottslighet ur ett narkotikaperspektiv, har beslutats av Göteborgs Stad och polisen gemensamt. Det stora flödet av narkotika och de tydliga kopplingarna till kriminalitet och gäng pekas ut som den tyngsta och mest angelägna problematiken att fokusera på.

Läs hela artikeln i Vårt Göteborg

Läs också: Att se hela människan är UngÖsts framgångskoncept

Liknande nyheter

Råd vid lokaluthyrning – ny skrift om demokratiska aspekter

7 december, 2018

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut en skrift om demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler. De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som…


Polisen och Göteborgs Stad i ny överenskommelse

Erik Nord och Eva Hessman. Foto: Camilla Fogelhamre
17 november, 2018

Samverkan för mer trygghet och färre brott. En ny överenskommelse är nu på plats mellan Göteborgs Stad och polisen. Målet är att genom större samverkan…


Ny rapport om trygghet och brottslighet i Göteborg

Älvsborgsbron. Foto: Mikael Svensson
20 juni, 2018

En ny rapport från Social resursförvaltning ger en samlad bild över området trygghet och brottslighet i Göteborg. − Syftet har varit att få en mer…


Utbildning om unga och partnervåld

20 juni, 2018

Vill du lära dig mer om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer? Nu erbjuder Dialoga en halvdagsutbildning om unga och partnervåld. Utbildningen riktar sig till…


Nationell kampanj om hedersrelaterat våld och förtryck – ”Att vara orolig för en kompis”

Två vänner med ryggen mot kameran
15 maj, 2018

Länsstyrelserna runt om i Sverige genomför nu en gemensam satsning för att nå ut med information kring riskerna med att barn kan komma att giftas…