Göteborgs Stad och polisen möttes i Gårdsten

Publicerad den

Utvecklingsledaren Lina Dimming presenterade en analys under dagen.

Brottsförebyggande arbete Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

För femte året i rad träffades Göteborgs Stad och polisen i Storgöteborg nyligen för en gemensam konferens. Årets tema var organiserad brottslighet, med ett särskilt fokus på narkotika.

I Göteborg arbetar Göteborgs Stad och polisen efter en modell som kallas Trygg i Göteborg. Varje stadsdel och lokalpolisområde jobbar efter den upparbetade modellen för att minska brottsligheten och öka tryggheten i staden.

Syftet med den årliga konferensen i mitten av november var att fördjupa kunskapen i hur arbetet går. På plats under dagen i Gårdsten fanns stadsdelsdirektörer, polischefer, kommunpoliser, trygghetssamordnare, chefer och medarbetare som alla är viktiga nyckelaktörer i arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet.

– Det är positivt att samarbetet mellan Göteborgs Stad och polisen fungerar allt bättre och att trygghetssamordnare och kommunpoliser är nöjda med den lokala samverkan. Dagen var väldigt givande och det märks att engagemanget är stort, säger utvecklingsledaren Lina Dimming.

Efter flera års samarbete är den gemensamma bilden att det lokala arbetet ute i stadsdelarna ger resultat och att arbetet fungerar bra.

Erik Nord är polischef i Storgöteborg:
– Jag tror att den samverkan som vi har haft under åren, och det säger jag med stor ödmjukhet, har lett till att vi idag är den storstadsregion som ligger bäst till när det gäller problembilder. Det är en av förklaringarna. Jag tror att utvecklingen i Göteborg de senaste fem åren kunde ha sett betydligt allvarligare ut om vi inte hade fått till den här lokala samverkan, säger Erik Nord.

Årets tema, organiserad brottslighet ur ett narkotikaperspektiv, har beslutats av Göteborgs Stad och polisen gemensamt. Det stora flödet av narkotika och de tydliga kopplingarna till kriminalitet och gäng pekas ut som den tyngsta och mest angelägna problematiken att fokusera på.

Läs hela artikeln i Vårt Göteborg

Läs också: Att se hela människan är UngÖsts framgångskoncept