Göteborgs Stads arbete mot etablerat missbruk och beroende – hur går det?

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

”En bra plan förankras inte när den är klar, utan under planens uppbyggnad!”

Arbetet med att ta fram en övergripande plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende är inne i ett intensivt och spännande skede. Mobilisering och förankring av planen sker successivt på vägen. Tanken är involvera många i arbetet och få möjlighet att ta del av deras kunskap och erfarenheter. Arbetssättet är valt för att skapa bred delaktighet från början och för att tidigt påbörja implementering av planen.

Under våren har ca 100 personer, både inom och utom staden, medverkat i olika workshops och fört fram tankar, förslag och erfarenheter som är värdefulla i det fortsatta arbetet med planen. Fördjupningsarbete och dialog har skett utifrån viktiga teman;

Helhetssyn och likabehandling
Kunskapsbaserat arbete
Kompetens
Brukarinflytande
Samverkan

Uppsnappat från workshop med enhetschefer, 1:e socialsekreterare och andra berörda personer i staden:

”Ett steg framåt mot ett gemensamt mål!”

”En stad – ett lag!”

”En stor stad leder till stora krav på internt samarbete!”

”Jag känner mig stolt, glad och hoppfull!”

 

     20 majskuren_0488 (77)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var också många idéburna organisationer som ville delta i fördjupningsarbete! Hela femton olika organisationer medverkade och bidrog till en kreativ och inspirerande halvdag om ”Samverkan, inflytande och utveckling”. Förutom produktiva idéer och spännande förslag så lyftes vikten av att få träffas, få syn på varandra och att kunna knyta värdefulla kontakter för framtiden. ”Vi vill träffas igen!” uttrycktes från många håll.

 Workshop 261

Vad händer framåt?

I september genomförs den fjärde workshopen! Ett efterlängtat tillfälle till dialog och fördjupningsarbete ihop med beroendevård, kriminalvård och externa utförare inom området.

Liknande nyheter

Förebyggande antidopingutbildning

13 september, 2018

Välkommen till förebyggande antidopingutbildning för personal vid träningsanläggningar i Göteborg Denna utbildning är en av de insatser som görs inom det förebyggande antidopingarbetet i Göteborgs…


Ny rapport: Cannabis – den vanligaste drogen bland unga

11 september, 2018

Välkommen till en halvdags uppdatering om cannabisläget bland våra ungdomar. En ny rapport kommer att lämnas ut, Cannabis bland unga i Göteborg. Det är en…


Förbättra din hälsa och vinn fina priser

28 augusti, 2018

Vinn din hälsa Vill du förbättra din hälsa? Nu har du som anställd i Göteborgs Stad chansen att vinna fina priser och en bättre hälsa…


Gym i Göteborg tar ställning mot dopning

27 augusti, 2018

På måndag den 27 augusti diplomeras de fem första träningsanläggningarna i Göteborg för sitt arbete för ren träning och mot dopning. Diplomeringen innebär att personal…


Vad kan ungdomars minskade drickande ha för betydelse i framtiden?

28 juni, 2018

Det är historiskt låga nivåer när det gäller ungdomars alkoholanvändning. Alla dricker mindre även de som dricker mest. Minskningen har skett stadigt i över 15…