Göteborgs Stads arbete mot etablerat missbruk och beroende – hur går det?

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

”En bra plan förankras inte när den är klar, utan under planens uppbyggnad!”

Arbetet med att ta fram en övergripande plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende är inne i ett intensivt och spännande skede. Mobilisering och förankring av planen sker successivt på vägen. Tanken är involvera många i arbetet och få möjlighet att ta del av deras kunskap och erfarenheter. Arbetssättet är valt för att skapa bred delaktighet från början och för att tidigt påbörja implementering av planen.

Under våren har ca 100 personer, både inom och utom staden, medverkat i olika workshops och fört fram tankar, förslag och erfarenheter som är värdefulla i det fortsatta arbetet med planen. Fördjupningsarbete och dialog har skett utifrån viktiga teman;

Helhetssyn och likabehandling
Kunskapsbaserat arbete
Kompetens
Brukarinflytande
Samverkan

Uppsnappat från workshop med enhetschefer, 1:e socialsekreterare och andra berörda personer i staden:

”Ett steg framåt mot ett gemensamt mål!”

”En stad – ett lag!”

”En stor stad leder till stora krav på internt samarbete!”

”Jag känner mig stolt, glad och hoppfull!”

 

     20 majskuren_0488 (77)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var också många idéburna organisationer som ville delta i fördjupningsarbete! Hela femton olika organisationer medverkade och bidrog till en kreativ och inspirerande halvdag om ”Samverkan, inflytande och utveckling”. Förutom produktiva idéer och spännande förslag så lyftes vikten av att få träffas, få syn på varandra och att kunna knyta värdefulla kontakter för framtiden. ”Vi vill träffas igen!” uttrycktes från många håll.

 Workshop 261

Vad händer framåt?

I september genomförs den fjärde workshopen! Ett efterlängtat tillfälle till dialog och fördjupningsarbete ihop med beroendevård, kriminalvård och externa utförare inom området.

Liknande nyheter

Recovery i teori och praktik- seminarium för dig som arbetar med missbruk och beroende

7 november, 2018

Kan recovery vara ett gemensamt förhållningssätt för att vidareutveckla stadens arbete med missbruk och beroende? Vad visar forskningen och hur kan kunskapen omsättas till praktik?…


Ny kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg

25 oktober, 2018

Färre personer med tungt narkotikamissbruk i Göteborg är helt bostadslösa och injiceringsmissbruket minskar. Användningen av amfetamin har minskat, men samtidigt ökar missbruket av cannabis och…


Ny rapport, Cannabis och unga i Göteborg

24 oktober, 2018

En ny kartläggning av ungdomars användning av cannabis i Göteborg har släppts. Uppgifterna bygger mestadels på de drogvaneundersökningar bland elever som genomförts i staden sedan…


Konferens Narkotikafri grundskola

16 oktober, 2018

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Varmt välkommen till en…


Förebyggande antidopingutbildning

13 september, 2018

Välkommen till förebyggande antidopingutbildning för personal vid träningsanläggningar i Göteborg Denna utbildning är en av de insatser som görs inom det förebyggande antidopingarbetet i Göteborgs…