Göteborgs Stads arbete mot etablerat missbruk och beroende – hur går det?

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

”En bra plan förankras inte när den är klar, utan under planens uppbyggnad!”

Arbetet med att ta fram en övergripande plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende är inne i ett intensivt och spännande skede. Mobilisering och förankring av planen sker successivt på vägen. Tanken är involvera många i arbetet och få möjlighet att ta del av deras kunskap och erfarenheter. Arbetssättet är valt för att skapa bred delaktighet från början och för att tidigt påbörja implementering av planen.

Under våren har ca 100 personer, både inom och utom staden, medverkat i olika workshops och fört fram tankar, förslag och erfarenheter som är värdefulla i det fortsatta arbetet med planen. Fördjupningsarbete och dialog har skett utifrån viktiga teman;

Helhetssyn och likabehandling
Kunskapsbaserat arbete
Kompetens
Brukarinflytande
Samverkan

Uppsnappat från workshop med enhetschefer, 1:e socialsekreterare och andra berörda personer i staden:

”Ett steg framåt mot ett gemensamt mål!”

”En stad – ett lag!”

”En stor stad leder till stora krav på internt samarbete!”

”Jag känner mig stolt, glad och hoppfull!”

 

     20 majskuren_0488 (77)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var också många idéburna organisationer som ville delta i fördjupningsarbete! Hela femton olika organisationer medverkade och bidrog till en kreativ och inspirerande halvdag om ”Samverkan, inflytande och utveckling”. Förutom produktiva idéer och spännande förslag så lyftes vikten av att få träffas, få syn på varandra och att kunna knyta värdefulla kontakter för framtiden. ”Vi vill träffas igen!” uttrycktes från många håll.

 Workshop 261

Vad händer framåt?

I september genomförs den fjärde workshopen! Ett efterlängtat tillfälle till dialog och fördjupningsarbete ihop med beroendevård, kriminalvård och externa utförare inom området.

Liknande nyheter

Mariamottagningarna, storstadsrapport

18 juni, 2019

Ny rapport släppt! Här beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under år 2018 avseende användning av…


Tonårsföräldrar

13 juni, 2019

Snart är det dags för skolavslutning och sommarlov. För många ungdomar är det starten på en lång härlig sommar men skolavslutningstider är också en period…


Hur kan skolan bli en narkotika- och brottsfri arena?

16 maj, 2019

Dokumentationer från heldagskonferensen 14 maj hittar du här! Medverkade gjorde bland andra polis, Mini-Maria och socialtjänst.


Recoverymässa – unik dag med fokus på att bygga drogfrihet

8 april, 2019

Den 11 april ordnas en unik dag med fokus på recovery – det stöd som behövs för att kunna komma tillbaka till samhället och leva…


Hur kan skolan bli en narkotika- och brottsfri arena?

4 april, 2019

Välkommen på heldagskonferens tis 14 maj!  Medverkar gör bland andra polis, Mini-Maria och socialtjänst.   Läs mer och anmäl dig här