Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

Publicerad den

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Planen mot våld i nära relationer är kommunövergripande och redovisar hur arbetet på det här området ska bedrivas i staden under den kommande femårsperioden. Den innehåller mål och aktiviteter inom tio identifierade utvecklingsområden.
Det övergripande målet för arbetet mot våld i nära relationer i Göteborgs Stad är visionärt och innebär att våld i nära relationer har upphört.

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer
Populärversion Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

Liknande publikationer

Kartläggning av våld i nära relationer i Göteborgs Stad

14 augusti, 2017

Denna rapport visar förekomst av personer utsatta för våld i nära relationer, både barn och vuxna, i Göteborgs Stad. Kartläggningen bygger på befintlig statistik som…


Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg

22 januari, 2015

Rapporten Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg syftar till att ge en samlad bild av situationen på brotts- och trygghetsområdet i staden….


Utvärdering av stöd till brottsutsatta i Göteborg

22 april, 2014

Denna rapport är en utvärdering av brottsofferstödet i Göteborg, genomförd vid Göteborgs universitet på uppdrag av Göteborgs Stad. Den innefattar en undersökning av det ideella…