Här är höstterminens kurser om sex- och samlevnadsundervisning

Publicerad den

Pennor och tavla. Foto: Marit Lissdaniels

Hivprevention Sexuell hälsa

Bland höstterminens utbud hittar du bland annat workshopen ”Bråkiga pojkar och duktiga flickor” och en kurs som utgår från en ny app, framtagen för och tillsammans med elever i särskolan .

Under höstterminen 2016 erbjuder Social utveckling följande kurser om sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan och på gymnasiet:

Sex- och samlevnadsundervisning, två dagars grundkurs

6 och 7 oktober. Grundkurs för dig som vill utveckla sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan eller på gymnasiet. Läs mer.

Bråkiga pojkar och duktiga flickor – en praktisk workshop om genus och bemötande i skolan

13 oktober. En workshop med tre perspektiv på det normkritiska arbetet: Att arbeta med sig själv, att bemöta lika och samtal om normer och förväntningar med unga. Läs mer.

Hur kopplar vi skolans värdegrundsuppdrag till sex- och samlevnadsundervisningen?

14 oktober. Hur skapar vi ett tryggt klimat i skolan? Hur arbetar vi normmedvetet? Hur inkluderar vi alla elever i undervisningen? Läs mer.

Sex- och samlevnadsundervisning på mellanstadiet

22 november. Under en inspirerande heldag går vi igenom varför det är viktigt med sexualkunskap på mellanstadiet. Hur svarar man på elevernas frågor? Vilka kunskaper behöver de få? Läs mer.

Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan

23 november. Kursen utgår från det helt nya undervisningsmaterialet Privatliv – en app om kroppen, sexualitet och känslor, specifikt framtagen för och tillsammans med elever i särskolan. Läs mer.

Alla kurser är kostnadsfria. Vi bjuder på fika. Lunch ombesörjes av deltagarna själva.

 

Liknande nyheter

Inbjudan till workshoppar om SRHR

2 juni, 2017

Göteborgs stad håller just nu på att ta fram en plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). För att samla in…


Webbutbildning: Hiv handlar om oss

Illustration: Hilding Sandgren.
27 september, 2016

Hiv handlar om oss är en webbutbildning som vänder sig till dig som möter människor i ditt arbete; brukare, besökare eller kollegor. Utbildningen är utan ljud…


Mellanmänskliga möten betyder mest för vilja till hivtest

19 augusti, 2016

Vad får en man som har sex med män och aldrig hivtestat sig att göra det? Och vad får de som utsatt sig för risk…


FN antog ny resolution om hiv och aids

16 juni, 2016

Under ett högnivåmöte i FN den gångna veckan antogs en ny resolution avseende hiv och aids. Det övergripande målet är minskad spridning av hiv och…


Artikel i tidningen Insikt: Kunniga tolkar skapar trygghet

16 juni, 2016

Tidningen Insikt har uppmärksammat projektet Tolkbart, där tolkar utbildas i sexuell hälsa och rättigheter. Ur artikeln: ”Att prata om intima frågor med främmande människor ar…