Hallå där, Agneta Essén, hur känns det?

Publicerad den

Brottsförebyggande arbete Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Nu är det äntligen antaget, programmet som Agneta Essén på Social utveckling arbetat utifrån ända sedan i våras. Här finns riktlinjerna för hur Göteborg ska bli en tryggare stad.

 

Agneta_Programmet_webb

 

I mitten av december 2014 antog kommunfullmäktige Dialog och samarbete – Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.

Hur känns det nu, Agneta Essén, utvecklingsledare på Social Resursförvaltning inom trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor?

– Det känns så skönt! Nu har staden ett samlat program som pekar ut riktningen dit staden vill gå. Alla som jobbar i Göteborgs Stad är berörda av programmet på något sätt. Och det förstår man när man läser det! Det är våra samlade insatser som kommer att avgöra hur bra det här blir.

– I mycket av det vi gör framöver i det brottsförebyggande arbetet ska vi ta avstamp i det här programmet. Det berättar både om hur målet ser ut och om vad vi ska göra för att må det målet.

 

Hur ser målet ut då?

– Programmet är byggt på tio strategiska områden, och varje område har ett mål. Programmet talar alltså också om vad vi ska göra för att nå målet. Jag kan ta ett exempel: det tredje strategiska området som heter Där människor möts – om samspelet mellan människor och fysisk miljö. Där är målet formulerat så här: Människor känner sig trygga på platser ute och inne i Göteborg.

– Och sedan står det hur vi ska göra för att nå målet, till exempel ”verka för att stadens offentliga rum är öppna, trygga och tillgängliga för alla grupper i samhället under alla tider på dygnet”, ”att samhälleliga funktioner befolkar platser och är synliga i de offentliga miljöerna”, och så vidare.

– Och sen när man går in där och tittar vidare på just det området, Där människor möts, … så står det om vad forskningen säger, det berättar vad staden har gjort innan, och tar också med synpunkter från dem som tidigare arbetat med de här frågorna. Det här är inte bara ett nytt måldokument, utan det har en samlande effekt… det är verkligen ett gemensamt program.

 

Vem berörs av det här programmet?

– Alla. Alla som bor eller vistas i Göteborg är berörda av programmet eftersom effekten av det kommer att påverka deras vardag. Den som arbetar i staden är berörd eftersom vårt arbete ska förhålla sig till det här programmet, det är det som ger ramen för hur vi ska arbeta.

– Sen säger programmet också att om vi ska lyckas i vår strävan så berör det egentligen alla samhälleliga aktörer. Polisen, räddningstjänsten, ideella organisationer, alla kommer att vara viktiga i det här arbetet. Alla vi som vistas i ett samhälle.

Det märks på Agneta Essén att hon är väldigt förtjust i ”sitt” program, som hon inte själv skrivit men som hela hennes arbete utgår ifrån.

– När jag läser det här blir jag varm i hjärtat. Den är så inkluderande, den tar med så många olika perspektiv. Det finns möjlighet att förändra det som inte är bra. Det spelar roll vad vi gör – gör vi på det här sättet, vilket vi ju ska eftersom kommunfullmäktige nu sagt det – när vi gör det kommer vi att påverka hur samhället ser ut.

 

Din uppgift är nu att göra det här programmet känt?

– Ja, det är mitt uppdrag. Social resursförvaltning ansvarar för uppföljning och revidering av programmet, men det är ju inte vi i den här förvaltningen som ska göra allt jobbet utan det ska man arbeta med överallt i staden. Alla stadsdelar, fackförvaltningar och bolag ska känna till programmet, det är mitt arbete. Jag ska finnas till hands med hjälp och stöd för alla som nu ska förverkliga det här

 

Hur ska du få hela staden att jobba med detta?

– Först och främst ska vi se till att det blir känt att det här programmet finns och att det blivit antaget. Det finns ju här på webben så alla som arbetar i staden har möjlighet att läsa det.

– Sedan ska jag tillsammans med stadens aktörer komma fram till vad de behöver för att kunna förverkliga det som programmet pekar ut. Mitt arbete utgår från det här programmet, det är i det jag har min utgångspunkt. Har man frågor så är det bara att ringa mig.

 

Dialog och samarbete
Dialog och samarbete (2014)

 

Liknande artiklar

Skjutningarna har mer än i halverats i Göteborg

Älvsborgsbron. Foto: Klas Eriksson
23 november, 2017

Antalet skjutningar i polisområde Storgöteborg har mer än halverats under år 2017. Samtidigt är otryggheten stor. Det visar en ny rapport om trygghet och brottslighet…


Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande islamism – tidslinje

25 juni, 2015

Den senaste tiden har stort fokus riktats mot den typen av våldsbejakande extremism som benämns våldsbejakande extremistisk islamism. I tidslinjen kan du följa hur Göteborgs…


Om våldsbejakande extremism

25 juni, 2015

Våldsbejakande extremism handlar om att försöka uppnå ett ideologiskt mål genom våld, eller genom att understödja att andra använder våld. Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp…


Här är programmet som ska göra Göteborg tryggare

30 december, 2014

Människor ska känna sig trygga att vistas i Göteborg, när som helst på dygnet, ute och inne. Hur det ska gå till beskrivs i ett…


Göteborg har ny styrgrupp för positiv supporterkultur

30 juni, 2014

Fånga upp unga i riskmiljö och hitta en dialog med supportrarna. Det är några av de saker som samverkansgruppen i supporterfrågan jobbar med. Nu har…