Hbtq och våldsutsatthet – Föreläsningsserie hösten 2019

Publicerad den

Sexuell hälsa Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Under hösten 2019 uppmärksammar SRHR och Dialoga på Social resursförvaltning hbtq-personers specifika våldsutsatthet. Genom en föreläsningsserie belyser vi olika typer av våld som drabbar hbtq-personer.

Under tre tillfällen med olika föreläsare uppmärksammas hatbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Föreläsarna tar också upp vilka konsekvenser våldet kan ge, samt ger exempel på hur stödinsatser bör utformas för att vara tillgängliga och inkluderande.
Föreläsningsserien är kostnadsfri och riktar sig till dig som möter hbtq-personer i ditt arbete inom Göteborgs Stad, Dialogas avtalskommuner eller civilsamhället.

Välkommen!

Anmäl dig till ett eller flera tillfällen genom länkarna nedan:
1. Stöd till våldsutsatta hbtq-personer
4 september kl 13-16, Dalheimers hus
RFSL Stödmottagning föreläser om olika former av våld som drabbar hbtq-personer och ger konkreta förslag på hur bra bemötande och stöd kan utformas. Under eftermiddagen medverkar även RFSL Göteborg.
Mer information och anmälan>>>

2. Hbtq och heder
3 oktober kl 9-12, Dalheimers hus
Skyddshandläggare från Gryning föreläser om hbtq-personers utsatthet i hederskontext, samt skyddat boende för målgruppen.
Mer information och anmälan>>>

3. Hatbrott
8 november kl 9-12, Dalheimers hus
Polisens demokrati- och hatbrottsgrupp ger en översikt av olika motiv för hatbrott, där hbtq ingår som en del.
Mer information och anmälan>>>

Liknande nyheter

Ny rapport: Varje gång du hör det så öppnas dina ögon lite mer

2 juli, 2020

En rapport om hur socialsekreterare i Göteborgs Stads möter frågor om SRHR i sitt möte med klienter. »» Tema 1: Hur möter socialsekreterarna frågor om…


Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hösten 2020

Personer som sitter ner och för anteckningar.
22 juni, 2020

Våld i nära relationer tar inte paus under samhällskriser som Covid-19. Det gör inte heller Dialogas utbildningsinsatser. Kompetensutvecklingen fortsätter, anpassad utifrån restriktionerna med anledning av…


Dialoga erbjuder webbinarium – Barnfrågor om våld

27 maj, 2020

9 juni anordnar Dialoga ett webbinarium om att ställa systematiserade frågor om våld till barn. Under webbinariet presenteras ”Barnfrågor om våld”, som är en del…


Dialoga ställer in utbildningar terminen ut på grund av Covid-19

13 april, 2020

Med anledning av Covid-19 och behovet av att begränsa sociala kontakter ställer Dialoga in samtliga utbildningar och föreläsningar resten av terminen. Till hösten planerar vi…


INSTÄLLT – Spridningsseminarium för Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

10 mars, 2020

Under tre halvdagar i april bjuds medarbetare och chefer, inom Göteborgs Stad, in till spridningsseminarium för planen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Två av seminarierna…