Hbtq och våldsutsatthet – Föreläsningsserie hösten 2019

Publicerad den

Sexuell hälsa Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Under hösten 2019 uppmärksammar SRHR och Dialoga på Social resursförvaltning hbtq-personers specifika våldsutsatthet. Genom en föreläsningsserie belyser vi olika typer av våld som drabbar hbtq-personer.

Under tre tillfällen med olika föreläsare uppmärksammas hatbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Föreläsarna tar också upp vilka konsekvenser våldet kan ge, samt ger exempel på hur stödinsatser bör utformas för att vara tillgängliga och inkluderande.
Föreläsningsserien är kostnadsfri och riktar sig till dig som möter hbtq-personer i ditt arbete inom Göteborgs Stad, Dialogas avtalskommuner eller civilsamhället.

Välkommen!

Anmäl dig till ett eller flera tillfällen genom länkarna nedan:
1. Stöd till våldsutsatta hbtq-personer
4 september kl 13-16, Dalheimers hus
RFSL Stödmottagning föreläser om olika former av våld som drabbar hbtq-personer och ger konkreta förslag på hur bra bemötande och stöd kan utformas. Under eftermiddagen medverkar även RFSL Göteborg.
Mer information och anmälan>>>

2. Hbtq och heder
3 oktober kl 9-12, Dalheimers hus
Skyddshandläggare från Gryning föreläser om hbtq-personers utsatthet i hederskontext, samt skyddat boende för målgruppen.
Mer information och anmälan>>>

3. Hatbrott
8 november kl 9-12, Dalheimers hus
Polisens demokrati- och hatbrottsgrupp ger en översikt av olika motiv för hatbrott, där hbtq ingår som en del.
Mer information och anmälan>>>

Liknande nyheter

Social resursförvaltning uppmärksammar Internationella brottsofferdagen 22 februari

19 december, 2019

Med anledning av Internationella Brottsofferdagen 22 februari anordnar Dialoga ett seminarium med fokus på barns våldsutsatthet den 21 februari. Föreläser gör Elisabeth Nord, legitimerad psykoterapeut…


Konferens 6 februari – Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

16 december, 2019

Social resursförvaltning uppmärksammar 6 februari – Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Tillsammans med flera nationella och regionala myndigheter anordnar vi en nationell konferens….


Välkommen på regional konferens om barnkonventionen inom Resurscentrasatsningen

12 december, 2019

Göteborgs Stads Resursteam heder, Länsstyrelserna, Resurscentrum Heder och Barnahus Fyrbodal hälsar välkommen till en dag om barnkonventionen 15 januari. Dagen har även ett fokus på…


Platser kvar på internationellt seminarium – Anmäl dig nu!

27 november, 2019

10 december anordnar Dialoga ett internationellt seminarium om samverkan på flygplatser för att förhindra bortförande av barn utifrån en hedersrelaterad problematik.  Vi öppnar nu upp…


Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld våren 2020

Person som räcker upp handen
18 november, 2019

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialoga – kompetenscentrum om våld…