Hbtq och våldsutsatthet – Föreläsningsserie hösten 2019

Publicerad den

Sexuell hälsa Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Under hösten 2019 uppmärksammar SRHR och Dialoga på Social resursförvaltning hbtq-personers specifika våldsutsatthet. Genom en föreläsningsserie belyser vi olika typer av våld som drabbar hbtq-personer.

Under tre tillfällen med olika föreläsare uppmärksammas hatbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Föreläsarna tar också upp vilka konsekvenser våldet kan ge, samt ger exempel på hur stödinsatser bör utformas för att vara tillgängliga och inkluderande.
Föreläsningsserien är kostnadsfri och riktar sig till dig som möter hbtq-personer i ditt arbete inom Göteborgs Stad, Dialogas avtalskommuner eller civilsamhället.

Välkommen!

Anmäl dig till ett eller flera tillfällen genom länkarna nedan:
1. Stöd till våldsutsatta hbtq-personer
4 september kl 13-16, Dalheimers hus
RFSL Stödmottagning föreläser om olika former av våld som drabbar hbtq-personer och ger konkreta förslag på hur bra bemötande och stöd kan utformas. Under eftermiddagen medverkar även RFSL Göteborg.
Mer information och anmälan>>>

2. Hbtq och heder
3 oktober kl 9-12, Dalheimers hus
Skyddshandläggare från Gryning föreläser om hbtq-personers utsatthet i hederskontext, samt skyddat boende för målgruppen.
Mer information och anmälan>>>

3. Hatbrott
8 november kl 9-12, Dalheimers hus
Polisens demokrati- och hatbrottsgrupp ger en översikt av olika motiv för hatbrott, där hbtq ingår som en del.
Mer information och anmälan>>>

Liknande nyheter

Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hösten 2019

Person som räcker upp handen
12 juni, 2019

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialoga – kompetenscentrum om våld…


Boka dagen 25 november – Konferens om våld i ungas relationer och kopplingen mellan porr och våld

17 maj, 2019

Dialoga uppmärksammar tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län årligen FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år fokuserar vi på våld i…


Välkommen på föreläsning 12 juni: Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning

3 maj, 2019

Hör personal från Kriscentrum för kvinnors samtalsmottagning berätta om bemötande som underlättar återtagandet av trygghet och självaktning hos personer utsatta för våld i nära relationer. …


Höj din uppmärksamhet inför sommarlovet – Västra Götalands län mobiliserar mot hedersrelaterat våld

Barn med långt hår som gungar högt upp mot en grå himmel
12 april, 2019

För många barn och unga innebär sommarlovet en härlig ledighet. Tyvärr gäller detta inte för alla. Det finns de som riskerar att bli bortförda för…


Okunskap om hiv stigmatiserar

30 november, 2018

Trots enorma medicinska framgångar i vården av personer som lever med hiv finns fördomarna kvar. På World Aids Day på lördag 1 december inleds en…