Hbtq och våldsutsatthet – Föreläsningsserie hösten 2019

Publicerad den

Sexuell hälsa Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Under hösten 2019 uppmärksammar SRHR och Dialoga på Social resursförvaltning hbtq-personers specifika våldsutsatthet. Genom en föreläsningsserie belyser vi olika typer av våld som drabbar hbtq-personer.

Under tre tillfällen med olika föreläsare uppmärksammas hatbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Föreläsarna tar också upp vilka konsekvenser våldet kan ge, samt ger exempel på hur stödinsatser bör utformas för att vara tillgängliga och inkluderande.
Föreläsningsserien är kostnadsfri och riktar sig till dig som möter hbtq-personer i ditt arbete inom Göteborgs Stad, Dialogas avtalskommuner eller civilsamhället.

Välkommen!

Anmäl dig till ett eller flera tillfällen genom länkarna nedan:
1. Stöd till våldsutsatta hbtq-personer
4 september kl 13-16, Dalheimers hus
RFSL Stödmottagning föreläser om olika former av våld som drabbar hbtq-personer och ger konkreta förslag på hur bra bemötande och stöd kan utformas. Under eftermiddagen medverkar även RFSL Göteborg.
Mer information och anmälan>>>

2. Hbtq och heder
3 oktober kl 9-12, Dalheimers hus
Skyddshandläggare från Gryning föreläser om hbtq-personers utsatthet i hederskontext, samt skyddat boende för målgruppen.
Mer information och anmälan>>>

3. Hatbrott
8 november kl 9-12, Dalheimers hus
Polisens demokrati- och hatbrottsgrupp ger en översikt av olika motiv för hatbrott, där hbtq ingår som en del.
Mer information och anmälan>>>

Liknande nyheter

Uppmärksamma våldet mot kvinnor: konferens, föreläsningar och filmer under Orange Week

Textplatta mot suddig bakgrund: Orange Week
16 september, 2019

25 november är det Orange Day – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Social resursförvaltning uppmärksammar detta hela vecka 48 med konferens,…


Uppföljning visar på ökad kunskap om våld i nära relationer

Framsidan på Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014-2018.
28 augusti, 2019

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer har lett till ökad kunskap och medvetenhet i stadens verksamheter om problematiken. Men det finns också områden…


Två intressanta föreläsningar om hedersrelaterat våld

Personer som sitter ner och för anteckningar.
27 augusti, 2019

I oktober anordnar Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld två föreläsningar. En med Galaxia Wallin och en med Devin Rexvid. …


Vaddå SRHR? SRHR-teamet erbjuder flera intressanta föreläsningar i höst

1 juli, 2019

Tvångsmässigt sexuellt beteende, att åldras med hiv, att prata om sex och relationer med unga nyanlända. Stadens SRHR-team erbjuder flera intressanta föreläsningar i höst. Ta…


Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hösten 2019

Person som räcker upp handen
12 juni, 2019

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialoga – kompetenscentrum om våld…