Hiv idag är inte som igår

Publicerad den

Hiv idag är inte som igår

Hivprevention Sexuell hälsa

Att leva med hiv innebär något helt annat idag än det gjorde igår. Just nu pågår en stor informationssatsning från Folkhälsomyndigheten om hiv.

Med omätbara virusnivåer och användning av kondom minimeras risken att viruset överförs till andra vid sexuella kontakter och den förväntade livslängden är jämförbar hos den som inte har hiv.

Diskriminering ett stort problem

Många saknar dock kunskap om hur effektiva dagens mediciner är och hur det är att leva med hiv idag.

En felaktig eller föråldrad bild bidrar till diskriminering och stigmatisering av personer med hiv. För att ändra på detta genomför Folkhälsomyndigheten en nationell informationsinsats om hiv riktad till allmänheten tillsammans med kommuner och regioner under 2015.

Informationssatsningen riktar sig till allmänheten och budskapet kommer bland annat att synas på tv, i annonser och höras i radio.

Hälso- och sjukvården har fått mer kunskap

Folkhälsomyndigheten genomför även en insats om vad hiv är idag som riktar sig till hälso- och sjukvården. Med en ökad kunskap om effekterna av dagens hivbehandling och om situationen för den som lever med hiv, kan vi tillsammans minska stigmatiseringen och diskriminering av personer som lever med hiv. Läs mer på webbplatsen riktad mot vården.

01_Ungaparet_liggande hiv idag

 

 

 

 

 

Social utvecklings arbete

Social utveckling arbetar med att sprida budskapet – att hiv idag inte är som igår – bland annat genom information på intranät till medarbetare i Göteborgs Stad.

Uppdatera dina kunskaper

www.hividag.se finns uppdaterad kunskap om hiv idag.

Liknande nyheter

Konferens: Bättre sex- och samlevnadsundervisning – livsviktig kunskap som berör alla

31 maj, 2018

En konferens som ger kunskap, inspiration och metoder för arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Frågor som rör sexuell hälsa och rättigheter är mer…


SRHR-plan på gång för Göteborgs Stad

12 december, 2017

Göteborgs Stad har tagit första steget att ta fram en SRHR-plan. Den 20 december kommer ett första förslag på Göteborgs Stads SRHR-plan behandlas av Social…


Ny sajt ska öppna för samtal om hiv

30 november, 2017

Den nya sajten hivplus.nu ska få fler att prata om hiv. Samhällets negativa föreställningar om hiv är fortfarande många, trots att dagens mediciner gör all skillnad. …


Inbjudan till workshoppar om SRHR

2 juni, 2017

Göteborgs stad håller just nu på att ta fram en plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). För att samla in…


Webbutbildning: Hiv handlar om oss

Illustration: Hilding Sandgren.
27 september, 2016

Hiv handlar om oss är en webbutbildning som vänder sig till dig som möter människor i ditt arbete; brukare, besökare eller kollegor. Utbildningen är utan ljud…