Hiv idag är inte som igår

Publicerad den

Hiv idag är inte som igår

Hivprevention Sexuell hälsa

Att leva med hiv innebär något helt annat idag än det gjorde igår. Just nu pågår en stor informationssatsning från Folkhälsomyndigheten om hiv.

Med omätbara virusnivåer och användning av kondom minimeras risken att viruset överförs till andra vid sexuella kontakter och den förväntade livslängden är jämförbar hos den som inte har hiv.

Diskriminering ett stort problem

Många saknar dock kunskap om hur effektiva dagens mediciner är och hur det är att leva med hiv idag.

En felaktig eller föråldrad bild bidrar till diskriminering och stigmatisering av personer med hiv. För att ändra på detta genomför Folkhälsomyndigheten en nationell informationsinsats om hiv riktad till allmänheten tillsammans med kommuner och regioner under 2015.

Informationssatsningen riktar sig till allmänheten och budskapet kommer bland annat att synas på tv, i annonser och höras i radio.

Hälso- och sjukvården har fått mer kunskap

Folkhälsomyndigheten genomför även en insats om vad hiv är idag som riktar sig till hälso- och sjukvården. Med en ökad kunskap om effekterna av dagens hivbehandling och om situationen för den som lever med hiv, kan vi tillsammans minska stigmatiseringen och diskriminering av personer som lever med hiv. Läs mer på webbplatsen riktad mot vården.

01_Ungaparet_liggande hiv idag

 

 

 

 

 

Social utvecklings arbete

Social utveckling arbetar med att sprida budskapet – att hiv idag inte är som igår – bland annat genom information på intranät till medarbetare i Göteborgs Stad.

Uppdatera dina kunskaper

www.hividag.se finns uppdaterad kunskap om hiv idag.

Liknande nyheter

Okunskap om hiv stigmatiserar

30 november, 2018

Trots enorma medicinska framgångar i vården av personer som lever med hiv finns fördomarna kvar. På World Aids Day på lördag 1 december inleds en…


Plan för sexuell hälsa och rättigheter klubbad

26 oktober, 2018

Göteborgs Stad får nu bättre möjligheter att arbeta förebyggande mot sexuellt våld, övergrepp och kränkningar och säkerställa att skolelever får en god undervisning i sex-…


”Unga vill prata om känslor och relationer”

10 oktober, 2018

Nyligen arrangerade Göteborgs Stad en stor konferens för att inspirera skolpersonal att hitta ny kunskap och metoder för att kunna arbeta med sex – samlevnadsundervisningen…


Missa inte höstens inspirerande kurser om sex- och samlevnadsundervisning

25 september, 2018

Nu kan du anmäla dig till höstens kurser om sex- och samlevnadsundervisning. Kurserna vänder sig till dig som möter barn och unga i ditt arbete. Alla…


Konferens: Bättre sex- och samlevnadsundervisning – livsviktig kunskap som berör alla

29 augusti, 2018

En konferens som ger kunskap, inspiration och metoder för arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Frågor som rör sexuell hälsa och rättigheter är mer…