HJÄLPSAMHET

Publicerad den

hjalpsamhet_webb

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

– föräldrars upplevelse av hjälpsamma professionella relationer när deras barn använder droger

Vad upplever då föräldrar som har haft kontakt med samhällets stödinsatser som hjälpsamt? Studien fördjupar sig i den frågan och ger plats för föräldrars röster. Studien vill bidra till kunskapsutvecklingen gällande föräldrars situation när deras barn missbrukar alkohol/narkotika.

Mattias Gullberg, 2016

Liknande publikationer

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Östra Göteborg

Östra Göteborg
14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökningar Östra Göteborg


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Centrum

Centrum
14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Centrum


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Lundby

Lundby
14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Lundby


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Västra Göteborg

Västra Göteborg
14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Västra Göteborg


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Majorna-Linné

Majorna, Linne
14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Majorna-Linné