HJÄLPSAMHET

Publicerad den

hjalpsamhet_webb

Alkohol ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) Cannabis Dopning Narkotika

– föräldrars upplevelse av hjälpsamma professionella relationer när deras barn använder droger

Vad upplever då föräldrar som har haft kontakt med samhällets stödinsatser som hjälpsamt? Studien fördjupar sig i den frågan och ger plats för föräldrars röster. Studien vill bidra till kunskapsutvecklingen gällande föräldrars situation när deras barn missbrukar alkohol/narkotika.

Mattias Gullberg, 2016

Liknande publikationer

Göteborgs skolelevers drogvanor 2016

Skolelevers drogvanor 2013
21 oktober, 2016

Skolelevers drogvanor 2016 Unga i Göteborg dricker och röker allt mindre  Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Även narkotikaanvändningen minskar något….


Cannabisprogram för ungdomar i praktiken (CPU)

cannabisprogram-for-ungdomar-cpu-1
15 december, 2015

I den här rapporten redovisas resultat från en pilotstudie på CPU (Cannabisprogram för ungdomar). CPU är ett program för ungdomar som har rökt cannabis mer…


”Vem är jag utan cannabis?”

vem_ar_jag_utan_cannabis
15 december, 2015

En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser Denna rapport handlar om öppenvårdsbehandling för…


Standing up!

Standing up, framsida
15 november, 2015

Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem Det här är en rapport om en stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem. Det empiriska underlaget för…


Lokal uppföljning

Uppföljning-Mariamottagningarna
15 november, 2015

– av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Denna rapport beskriver och diskuterar en modell för lokal uppföljning av ungdomar med…