Höj din uppmärksamhet inför sommarlovet – Västra Götalands län mobiliserar mot hedersrelaterat våld

Publicerad den

Barn med långt hår som gungar högt upp mot en grå himmel

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

För många barn och unga innebär sommarlovet en härlig ledighet. Tyvärr gäller detta inte för alla. Det finns de som riskerar att bli bortförda för eventuellt tvångsgifte eller könsstympning. Du som möter barn och unga i ditt arbete behöver därför vara extra lyhörd inför sommarlovet.

Göteborgs Stad arbetar kontinuerligt för att förhindra att barn och unga förs ut ur landet utifrån en hedersrelaterad problematik. Inför de längre skolloven vet vi att risken för bortförande ökar – därav är det viktigt att höja medarbetarnas uppmärksamhet på detta.

Bred samverkan

Mobiliseringen inför sommarlovet 2019 görs på bred front i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i länets samtliga kommuner.

På Landvetter flygplats finns sedan tidigare en samverkan med Swedavia, som har hand om säkerhetskontrollerna och med Gränspolisen.

Anmäl till socialtjänsten

Kom ihåg skyldigheten att vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa genast göra en anmälan till socialtjänsten. (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §) Om du vill göra en anmälan kontakta stadsdelens socialkontor. Kontaktuppgifter hittar du här>>>

Polisanmälan

Kvinnlig könsstympning och tvångsgifte är brottsliga handlingar, även redan på planeringsstadiet. Vid misstanke om brott gör en polisanmälan, telefonnummer 114 14. Är situationen akut ring istället 112.

Informationsbrev till medarbetare

I bifogad fil>>> hittar du ett brev med kortfattad information att sprida på arbetsplatsen. Skriv gärna ut och sätt upp, till exempel på anslagstavlan i lunchrummet.

Resursteam heder Göteborgs Stad

I ett antal stadsdelar har nu resursteam heder startat. Dit kan du som yrkesverksam vända dig för råd och stöd. Du vänder dig till teamet i den stadsdel där du arbetar. Följande resursteam är igång:

Angered tel. 031-365 11 24
Askim-Frölunda-Högsbo tel. 031-366 00 21
Västra Göteborg tel. 031-366 56 33
Östra Göteborg tel. 073-651 35 58

Stödtelefon för yrkesverksamma

För råd och vägledning kan du också ringa det Nationella kompetensteamets stödtelefon på tel. 010-223 57 60.

Webbutbildning för yrkesverksamma

Vill du lära dig mer om hedersrelaterat våld? Migrationsverket har, med stöd från Länsstyrelsen Östergötland, tagit fram en kostnadsfri webbutbildning. Du hittar den här:
www.hedersfortryck.se/yrkesverksamma/webbutbildning-om-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/ 

Informationsfilmer för yrkesverksamma

www.hedersfortryck.se finns information för såväl yrkesverksamma som utsatta. Bland annat har Nationella kompetensteamet tagit fram informationsfilmerna nedan. De riktar sig till dig som yrkesverksam.

http://www.hedersfortryck.se/lansstyrelsen-ostergotland/informationskampanjer/informationsfilmer/informationsfilm-konsstympning-till-yrkesverksamma/ 

http://www.hedersfortryck.se/lansstyrelsen-ostergotland/informationskampanjer/informationsfilmer/informationsfilm-lagstiftning-tvangsaktenskap-till-yrkesverksamma/ 

http://www.hedersfortryck.se/lansstyrelsen-ostergotland/informationskampanjer/informationsfilmer/kontrollerad-overvakad-bortgift-om-hedersrelaterat-vald-och-fortryck

Könsstympningspass

Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram ett könsstympningspass som ett verktyg i det förebyggande arbetet. Föräldrar erbjuds att ta med sig passet i samband med en resa utomlands. Könsstympningspasset kan användas som ett informationsdokument och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan. Dialoga har gjort en samlad beställning för Göteborgs Stad och kommer att sprida passen till relevanta yrkeskategorier. Läs mer här: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-lansstyrelsen-i-ostergotland/nyheter-och-press/nyheter—ostergotland/2018-06-14-nytt-informationsverktyg-mot-konsstympning.html 

Information till barn och unga

Nationella kompetensteamet har utvecklat informationsmaterial som riktar sig till barn och unga. I länkarna nedan hittar du affischer att skriva ut och sätta upp på platser där målgruppen rör sig. Du hittar också länkar till kortfilmer som du till exempel kan visa i klassrummet eller dela på fritidsgårdens konton i sociala medier.

Affischer att skriva ut:

http://www.hedersfortryck.se/publikationer/affisch-om-lagen-riktad-till-barn-och-unga-oversatt-till-tio-sprak/

http://www.hedersfortryck.se/publikationer/affisch-att-ansla-i-skolan/ 

http://www.hedersfortryck.se/publikationer/affisch-ungdomar/ 
 

Kortfilmer:

http://www.hedersfortryck.se/nya-filmer-for-sociala-medier/ 

http://www.hedersfortryck.se/orolig-for-en-kompis/ ,här hittar du såväl affischer som kortfilmer du kan använda.

Liknande nyheter

Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hösten 2019

Person som räcker upp handen
12 juni, 2019

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialoga – kompetenscentrum om våld…


Hbtq och våldsutsatthet – Föreläsningsserie hösten 2019

23 maj, 2019

Under hösten 2019 uppmärksammar SRHR och Dialoga på Social resursförvaltning hbtq-personers specifika våldsutsatthet. Genom en föreläsningsserie belyser vi olika typer av våld som drabbar hbtq-personer….


Boka dagen 25 november – Konferens om våld i ungas relationer och kopplingen mellan porr och våld

17 maj, 2019

Dialoga uppmärksammar tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län årligen FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år fokuserar vi på våld i…


Välkommen på föreläsning 12 juni: Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning

3 maj, 2019

Hör personal från Kriscentrum för kvinnors samtalsmottagning berätta om bemötande som underlättar återtagandet av trygghet och självaktning hos personer utsatta för våld i nära relationer. …


Välkommen på filmvisning och panelsamtal med fokus på hedersrelaterat våld

Fotografi på man och flicka mot bergsbakgrund.
3 april, 2018

Fredag 4 maj erbjuder Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, en kostnadsfri visning av filmen Vad ska folk säga? Efter filmvisningen följer ett panelsamtal…