Inbjudan till konferens om Narkotikafri skola!

Publicerad den

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Hur ska skolan arbeta förebyggande mot narkotika och bli bättre
på att upptäcka elever som använder narkotika? Konferensen är
kostnadsfri och vänder sig till rektorer, lärare och elevhälsopersonal.

Program
9:00-9:15 Inledning Kerstin Nordin, enhetschef Mini-Maria
9:15-9:45 Göteborgsmodellen och ungdomars drogvanor Jessica Andersson, utvecklingsledare
9:45-10:15 Vägar till en narkotikafri skola- från osäkert läge till säkert läge Staffan Hübinette, lärare i prevention/socialpedagogik och författare
10:15-10:45 Fika
10.45- 11:30 Fortsättning Staffan Hübinette
11:30-12:30 Exempel på hur skolan kan arbeta framgångsrikt med sitt narkotikaförebyggande arbete Bert-Inge Karlsson, kurator Klippans gymnasium
12:30-13:30 Lunch på egen hand
13:30-14:30 De vanligaste preparaten som unga använder och vilken hjälp finns det att få? Jenny Alfaro och Marit Englund, Mini-Maria
14:30-14:50 Anmälan till Socialtjänst och polis – vad händer sedan? Marit Englund, socionom Mini-Maria
14:50-15:20 Fika
15:20-15:50 Framgångsrikt drogförebyggandearbete utifrån polisens perspektiv, hur bör skolan agera?
15:50-16.00 Avslutning
Moderator: Eva Lindstrand, utvecklingsledare ANDTS, Social utveckling

Tid/datum: onsdagen den 25 mars 2020 Klockan 9:00-16:00 Registreringen öppnar 8:30.
Plats: Social resursförvaltning, Gårdavägen 2, Lokal: Vinga

Vi bjuder på förmiddag- och eftermiddagsfika. Lunch på egen hand!
Utbildningen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat!

Anmäl dig här

Varmt välkomna!

Liknande nyheter

Utbildning om dopning och förebyggande insatser

7 februari, 2020

Dopningsfria gym! Välkommen på utbildning 4 mars om dopning och förebyggande insatser för ägare, träningsansvariga och instruktörer. Ämnen som tas upp är bland annat; Anabola…


Tobaksstopp 3.0 – Vinnare

21 januari, 2020

Grattis till spavistelsen! Andrea Engelbrektsson som jobbar som ungdomshandledare i Sdf Askim Frölunda Högsbo är en av de 50 deltagare som gjorde försök att sluta…


Ny rapport: Samtal som hjälper

26 november, 2019

Samtal hjälper mot missbruk Respons alkoholrådgivning, Spelberoendeteamet och Behandlingsgruppen för drogproblem är samtalsmottagningar som drivs av Göteborgs Stad. Hit kan göteborgare med alkohol-, spel- eller…


Välkommen på konferens om Återhämtningens vägar och möjligheter

15 oktober, 2019

Dagen kommer att innehålla paneldiskussion och forskning om förändring från missbruksproblem. Lisa Skogens, Ninive Von Greiff, Stockholms Universitet föreläser om Vilka faktorer brukare och professionella…


Ny rapport: Skolelevers drogvanor i Göteborg 2019

8 oktober, 2019

Rekordlågt drickande – men inställningen till cannabis oroar   Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Samtidigt tycker allt färre att cannabis…