Inbjudan till workshoppar om SRHR

Publicerad den

Sexuell hälsa

Göteborgs stad håller just nu på att ta fram en plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). För att samla in röster från stadens verksamheter och civilsamhället anordnas nu sex workshoppar om SRHR och olika teman som rör stadens verksamheter. Syftet med workshopparna är att identifiera utvecklingsområden och ta fram förslag till målformuleringar, och aktiviteter.

SRHR och individ- och familjeomsorg.

Den 6 september, kl 8:30 – 12

Länk till anmälan: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=6524&key=913

SRHR och IFO: fokus integration.

Den 4 september, kl 8:30 – 12

Länk till anmälan: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=6523&key=913

SRHR och IFO: fokus funktionshinder.

Den 11 september, kl 8:30 – 12

Länk till anmälan: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=6522&key=913

SRHR och äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Den 8 september, kl 8:30 – 12

Länk till anmälan: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=6521&key=913

SRHR och utbildning.

Den 13 september, kl 8:30 – 12

Länk till anmälan: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=6519&key=913

SRHR och kultur och fritid.

Den 18 september, kl 8:30 – 12

Länk till anmälan: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=6520&key=913

Anmälan

Du som arbetar med SRHR-frågor och/eller i kommunal verksamhet, i eller utanför Göteborgs stad är välkommen. Anmäl dig senast en vecka innan respektive workshop via länkarna ovan.

Ett kortfattat bakgrundmaterial kommer att skickas ut till deltagarna en vecka innan workshoppen.

Workshopparna är kostnadsfria.

 

Liknande nyheter

Webbutbildning: Hiv handlar om oss

Illustration: Hilding Sandgren.
27 september, 2016

Hiv handlar om oss är en webbutbildning som vänder sig till dig som möter människor i ditt arbete; brukare, besökare eller kollegor. Utbildningen är utan ljud…


Mellanmänskliga möten betyder mest för vilja till hivtest

19 augusti, 2016

Vad får en man som har sex med män och aldrig hivtestat sig att göra det? Och vad får de som utsatt sig för risk…


Här är höstterminens kurser om sex- och samlevnadsundervisning

Pennor och tavla. Foto: Marit Lissdaniels
8 augusti, 2016

Bland höstterminens utbud hittar du bland annat workshopen ”Bråkiga pojkar och duktiga flickor” och en kurs som utgår från en ny app, framtagen för och tillsammans…


FN antog ny resolution om hiv och aids

16 juni, 2016

Under ett högnivåmöte i FN den gångna veckan antogs en ny resolution avseende hiv och aids. Det övergripande målet är minskad spridning av hiv och…


Artikel i tidningen Insikt: Kunniga tolkar skapar trygghet

16 juni, 2016

Tidningen Insikt har uppmärksammat projektet Tolkbart, där tolkar utbildas i sexuell hälsa och rättigheter. Ur artikeln: ”Att prata om intima frågor med främmande människor ar…