Inbjudan till workshoppar om SRHR

Publicerad den

Sexuell hälsa

Göteborgs stad håller just nu på att ta fram en plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). För att samla in röster från stadens verksamheter och civilsamhället anordnas nu sex workshoppar om SRHR och olika teman som rör stadens verksamheter. Syftet med workshopparna är att identifiera utvecklingsområden och ta fram förslag till målformuleringar, och aktiviteter.

SRHR och individ- och familjeomsorg.

Den 6 september, kl 8:30 – 12

Länk till anmälan: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=6524&key=913

SRHR och IFO: fokus integration.

Den 4 september, kl 8:30 – 12

Länk till anmälan: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=6523&key=913

SRHR och IFO: fokus funktionshinder.

Den 11 september, kl 8:30 – 12

Länk till anmälan: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=6522&key=913

SRHR och äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Den 8 september, kl 8:30 – 12

Länk till anmälan: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=6521&key=913

SRHR och utbildning.

Den 13 september, kl 8:30 – 12

Länk till anmälan: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=6519&key=913

SRHR och kultur och fritid.

Den 18 september, kl 8:30 – 12

Länk till anmälan: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=6520&key=913

Anmälan

Du som arbetar med SRHR-frågor och/eller i kommunal verksamhet, i eller utanför Göteborgs stad är välkommen. Anmäl dig senast en vecka innan respektive workshop via länkarna ovan.

Ett kortfattat bakgrundmaterial kommer att skickas ut till deltagarna en vecka innan workshoppen.

Workshopparna är kostnadsfria.

 

Liknande nyheter

Plan för sexuell hälsa och rättigheter klubbad

26 oktober, 2018

Göteborgs Stad får nu bättre möjligheter att arbeta förebyggande mot sexuellt våld, övergrepp och kränkningar och säkerställa att skolelever får en god undervisning i sex-…


”Unga vill prata om känslor och relationer”

10 oktober, 2018

Nyligen arrangerade Göteborgs Stad en stor konferens för att inspirera skolpersonal att hitta ny kunskap och metoder för att kunna arbeta med sex – samlevnadsundervisningen…


Missa inte höstens inspirerande kurser om sex- och samlevnadsundervisning

25 september, 2018

Nu kan du anmäla dig till höstens kurser om sex- och samlevnadsundervisning. Kurserna vänder sig till dig som möter barn och unga i ditt arbete. Alla…


Konferens: Bättre sex- och samlevnadsundervisning – livsviktig kunskap som berör alla

29 augusti, 2018

En konferens som ger kunskap, inspiration och metoder för arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Frågor som rör sexuell hälsa och rättigheter är mer…


SRHR-plan på gång för Göteborgs Stad

12 december, 2017

Göteborgs Stad har tagit första steget att ta fram en SRHR-plan. Den 20 december kommer ett första förslag på Göteborgs Stads SRHR-plan behandlas av Social…