Introduktion för socialsekreterare och biståndsbedömare

Publicerad den

Stöd till socialtjänsten

Välkommen till Göteborgs Stads introduktion för nya medarbetare inom myndighetsutövning individ- och familjeomsorg, funktionshinder samt äldreomsorg.

Datum och tid

Introduktionen omfattar tre olika tillfällen under hösten 2018:

  • Tisdag 11 september, kl 08.30-16.15
  • Tisdag 9 oktober, kl 08.30-16.15
  • Onsdag 31 oktober, kl 08.30-12.00

Plats

Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12.

Kostnad

Introduktionen är avgiftsfri.

Anmälan

Sista anmälningsdatum är 31 augusti 2018. Anmälan avser hela programmet, det vill säga alla tre tillfällena. Du anmäler dig här: Anmälan.

Avanmälan

Eventuell avanmälan sker senast en vecka före aktuellt datum via e-post: central.introduktion@vastra.goteborg.se.

Utebliven avanmälan debiteras med 500 kr per tillfälle.

Övergripande innehåll

Tillfälle 1: Att arbeta i Göteborgs stad

• Att vara tjänsteperson i en politiskt styrd organisation
• Att arbeta utifrån delegation, sekretess
• Arbetsmiljö och medarbetarskap

Tillfälle 2: Värdegrund och förhållningssätt

• Mänskliga rättigheter och Göteborgs Stads förhållningssätt
• Dialoga, kompetenscenter om våld i nära relationer och verksamhetsområdet Social utveckling presenterar Göteborgs Stads arbete kring våld i nära relationer och sexuell hälsa.

Tillfälle 3: Välfärdens processer

• Socialtjänstprocessen
• Stadens övergripande verksamheter Medverkande

Representanter från stadsledningskontoret, Social resursförvaltning och stadsdelsförvaltningarna.

Välkomna!

Anna Nordby

Ann Karlsson

Ingrid Brännström

Gun Olsson

Liknande nyheter

Nu startar Yrkesresan

yrkesresan_liten
2 maj, 2017

Den 27-28 april 2017 går startskottet för Yrkesresan – en satsning på kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborgsregionen. Yrkesresan…


Så påverkar lagen kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism

8 augusti, 2016

SKL har analyserat vilka juridiska förutsättningar kommunerna har i arbetet mot våldsbejakande politisk extremism. I en promemoria beskrivs både vad kommunerna kan och är skyldiga att…


Socialtjänsten får kunskapsstöd i arbetet mot våldsbejakande extremism

20 maj, 2016

Socialstyrelsen har tagit fram en rapport som ska fungera som ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna som riskerar att involveras i eller som…


BBIC har reviderats

BBIC_grundbok
8 oktober, 2015

Nu har Socialstyrelsen reviderat BBIC, Barns behov i centrum, och det nya metodmaterialet finns ute. — Den reviderade versionen av BBIC gör det möjligt för…


Nya BBIC ger bättre och tydligare stöd

2 februari, 2015

Under 2014 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla och förbättra BBIC. Den nya versionen ska ge sociala barn- och ungdomsvården förutsättningar att stärka rättsäkerheten,…