Inventeringsrapport – Göteborgs Stad och medborgardialog

Publicerad den

Dialog och medskapande Social utveckling

Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog. Inventeringen omfattar Göteborgs Stads samtliga tio stadsdelsförvaltningar, tre planerande förvaltningar (SBK, PoNF/Trygg, vacker stad, FSK) och ett bolag (Älvstranden Utveckling AB).

Liknande publikationer

Särskilt utsatta områden i Göteborg

15 februari, 2017

Rapporten är sammanställd av Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg, och visar bland annat hur områden med låg socioekonomisk status också har högre brottsfrekvens för vissa typer…


Mobbningens minsta gemensamma nämnare

11 juni, 2015

Rapporten innehåller två delar: Den första delen beskriver hur olika former av mobbning hänger ihop med nätmobbning. Rapporten baseras på en enkätundersökning bland 5 000…


Bedömning av kränkningar

11 juni, 2015

Rapporten Bedömning av kränkningar (2015) baseras på en enkät till 200 pedagoger i en stadsdel i Göteborg och tar upp svårigheten i att bedömda vad…


Sammanfattning av inventeringsrapport medborgardialog

19 maj, 2015

Inventeringen omfattar Göteborgs Stads samtliga tio stadsdelsförvaltningar, tre planerande förvaltningar (SBK, PoNF/Trygg, vacker stad, FSK) och ett bolag (Älvstranden Utveckling AB).


Att upptäcka spelproblem

4 mars, 2015

Ett pilotprojekt vid ett socialkontor Med stöd av Folkhälsomyndigheten genomfördes en undersökning om förekomsten av spelproblem hos en klientgrupp på ett socialkontor i Göteborg. I…