Tack för ert tålamod. Nu fungerar e-tjänsten för att göra er ansökan om föreningsbidrag igen!

Publicerad den

Föreningsstöd Social utveckling

Ansökningsperioden är förlängd till den 28 juni kl. 14.00.

Liknande nyheter

Utlysning av: Utökat statligt bidrag för civilsamhällets organisationer för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar under sin asylprocess

14 september, 2019

Regeringen har tilldelat 18,6 mkr till Göteborgs Stad för att ensamkommande som finns i asylprocessen och som kommer att hinna fylla 18 år skall kunna…


Dags att söka verksamhetsbidrag för 2020

8 april, 2019

Verksamhetsbidrag Ansökningsperioden för verksamhet under 2020 är 1 april t o m 17 juni, klockan 14.00 Bidrag kan beviljas till: Organisationer vars verksamhet vänder sig…


Tillfälligt statligt bidrag för civilsamhällets organisationer som stödjer ensamkommande unga över 18 år som går på gymnasiet

28 juni, 2018

I vårändringsbudgeten 2018 förstärker regeringen det tillfälliga kommunstödet för kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen att bo kvar. Kommunstyrelsen utökar…


Fältgruppen City har kartlagt ungdomar i Nordstan

24 april, 2017

En kartläggning av de ungdomar som vistas i Nordstan visar att de kommer från hela Göteborg och har skiftande bakgrund. De har dock gemensamt att…


Gemensam analys ger tydligare bild av Göteborgs utsatta områden

15 februari, 2017

En ny rapport sammanställd av Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg visar att områden med låg socioekonomisk status också har högre brottsfrekvens för vissa typer av…