Här hittar du aktuella kurser, utbildningar och konferenser. Du kan också beställa uppdrag under Boka uppdrag.

January
 • 23 Jan Inbjudan till fördjupad introduktion för socialsekreterare

  Välkomna till Göteborgs stads fördjupade introduktion för nya socialsekreterare som arbetar med missbruk- och boendefrågor inom vuxenområdet. Övergripande innehåll, datum och tid Introduktionen omfattar fyra…

 • 23 Jan Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i sitt arbete möter barn och vuxna som lever med våld i nära rela­tioner….

February
March
 • 5 Mar Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med denna utbildning är att ge baskunskaper för att stärka personal som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller…

 • 10 Mar Utbildning för utbildare

  Dialoga erbjuder en utbildning för utbildare för kommunanställda som vill lära sig utbilda om våld i nära relationer. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar…

 • 26 Mar Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i sitt arbete möter barn och vuxna som lever med våld i nära rela­tioner….

April
 • 2 Apr Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med denna utbildning är att ge baskunskaper för att stärka personal som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller…

 • 15 Apr Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i sitt arbete möter barn och vuxna som lever med våld i nära rela­tioner….

May
 • 5 May Utbildning – Unga och våld i partnerrelationer

  Dialoga erbjuder en halvdags utbildning om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer. Under utbildningen tittar vi bland annat på vad som skiljer de ungas relationer…

 • 6 May Våld i hemmet – en fråga för arbetsgivaren

  Göteborg Stads vision är att våld i nära relation och hedersrelaterat våld ska upphöra. Det är därför nödvändigt att Göteborg Stad som arbetsgivare gör sitt…

 • 7 May Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med denna utbildning är att ge baskunskaper för att stärka personal som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller…