Här hittar du aktuella kurser, utbildningar och konferenser. Du kan också beställa uppdrag under Boka uppdrag.

March
April
May
 • 5 May Utbildning – Unga och våld i partnerrelationer

  Dialoga erbjuder en halvdags utbildning om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer. Under utbildningen tittar vi bland annat på vad som skiljer de ungas relationer…

 • 6 May Våld i hemmet – en fråga för arbetsgivaren

  Göteborg Stads vision är att våld i nära relation och hedersrelaterat våld ska upphöra. Det är därför nödvändigt att Göteborg Stad som arbetsgivare gör sitt…

 • 7 May Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med denna utbildning är att ge baskunskaper för att stärka personal som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller…

 • 8 May KAST – Köpare av sexuella tjänster

  KAST är Göteborg stads verksamhet som vänder sig till personer som köper sexuella tjänster eller personer som upplever ett tvångsmässigt sexuellt beteende, och som önskar…

 • 11 May Att prata med barn om kroppen, relationer och sexualitet

  Vi föds med en sexualitet. Barns sexualitet skiljer sig naturligtvis från vuxnas men förmågan att känna sexuella känslor finns med från början och ofta även…

 • 26 May Introduktion till hbtq & normer

  I alla sammanhang där människor möts och samspelar utvecklas normer, det vill säga idéer, föreställningar och oskrivna regler som formar oss, våra relationer till varandra…