Här hittar du aktuella kurser, utbildningar och konferenser. Du kan också beställa uppdrag under Boka uppdrag.

September
October
 • 1 Oct Freja- Forumteater om sex och relationer

  Teater Reagera bjuder in till projekt Freja – inspirationsträffar med forumteater kring sexuella rättigheter för personer med LSS-beslut. Inspirationsträffarna består av en forumteaterföreställning och en…

 • 2 Oct Freja- Forumteater om sex och relationer

  Teater Reagera bjuder in till projekt Freja – inspirationsträffar med forumteater kring sexuella rättigheter för personer med LSS-beslut. Inspirationsträffarna består av en forumteaterföreställning och en…

 • 3 Oct Föreläsning – Hbtq och heder

  Hur vi kan förstå sambandet och bemöta utsatta. Skyddshandläggare från Gryning föreläser om hbtq i hederskontext och skyddat boende för hbtq-personer. Okunskap och föreställningar om kön,…

 • 3 Oct Utbildning för utbildare

  En utbildning för kommunanställda som vill lära sig utbilda andra om våld i nära relationer. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i Göteborgs Stad…

 • 8 Oct Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 9 Oct Föreläsning – Fånge i hederns famn

  Tillsammans med Avdelningen för mänskliga rättigheter, Stadsledningskontoret anordnar Dialoga en föreläsning med Galaxia Wallin. I februari 2019 gav Galaxia Wallin ut boken Fånge i hederns…

 • 9 Oct Antidopingutbildning

  VÄLKOMMEN TILL FÖREBYGGANDE ANTIDOPINGUTBILDNING FÖR PERSONAL VID TRÄNINGSANLÄGGNINGAR I GÖTEBORG TID: 2019-10-09PLATS: KRISTINEDALS TRÄNINGSCENTER Anmälan till 100% ren hårdträning 6/3-2019! senast den 2019-10-03 Uppge ev….

 • 10 Oct Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med denna utbildning är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar…

 • 16 Oct Mäns heder – föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck

  2016 gav Devin Rexvid och Astrid Schlytter ut boken Mäns heder. Att vara både offer och förövare. Devin Rexvids föreläsning bygger på boken med fokus…

 • 16 Oct Utbildning – Unga och våld i partnerrelationer

  Dialoga erbjuder en halvdags utbildning om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer. Under utbildningen tittar vi bland annat på vad som skiljer de ungas relationer…

 • 17 Oct Föreläsning om Tramadol

  Under en tid har det skett en oroande ökning av användning av tramadol i Göteborg. Utvecklingen är mycket oroande. Tramadol är ett smärtillande läkemedel, en…

 • 23 Oct SRHR i socialt arbete – Hur öppnar vi upp för samtal om sexuell hälsa och utsatthet?

  Att leva i social utsatthet ökar risken för sexuell ohälsa. Många klienter uppger också en önskan om att frågor om sexualitet ska adresseras i mötet…

 • 29 Oct Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 30 Oct Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med denna utbildning är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar…

November
 • 8 Nov Föreläsning – Hbtq och hatbrott

  Polisens demokrati- och hatbrottsgrupp ger en översikt av olika motiv för hatbrott, där brott mot hbtq-personer ingår. Denna föreläsning ingår en in serie på temat…

 • 13 Nov Förebygg.nu

  VÄLKOMMEN till konferensen som fortsätter att sprida kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet! Anmälan t.o.m. 16 september 2019 Endagsbiljett: 1 975 kr Tvådagarsbiljett: 2…

 • 19 Nov Utbildning – Unga och våld i partnerrelationer

  Dialoga erbjuder en halvdags utbildning om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer. Under utbildningen tittar vi bland annat på vad som skiljer de ungas relationer…

 • 19 Nov Att prata med barn om kroppen, relationer och sexualitet

  Vi föds med en sexualitet. Barns sexualitet skiljer sig naturligtvis från vuxnas men förmågan att känna sexuella känslor finns med från början och ofta även…

 • 20 Nov Utbildning – våld i nära relationer mot personer med funktionsnedsättning

  En halvdagsutbildning om våld i nära relationer och den särskilda utsattheten för personer med funktionsnedsättning. Syftet med utbildningen är att stärka dig som personal i…

 • 21 Nov Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 21 Nov Introduktion till hbtq & normer

  I alla sammanhang där människor möts och samspelar utvecklas normer, det vill säga idéer, föreställningar och oskrivna regler som formar oss, våra relationer till varandra…

 • 25 Nov Konferens – Kopplingen mellan porr och våld i ungas partnerrelationer

  Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld uppmärksammar tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län 25 november – FN:s internationella dag för…

 • 26 Nov Föreläsning – Barnuppfostran i hedersmiljöer

  En föreläsning om hierarki, könsroller och traditioner. FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor är 25 november och kallas också för Orange Day….

 • 26 Nov Föreläsning -Barns situation i en våldsam hemmiljö

  Föreläsningen fokuserar på barnets utsatthet och tar upp hur barn påverkas av att växa upp i ett hem där våld utövas av den ena föräldern…

 • 27 Nov Föreläsning – Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning

  En föreläsning som ger exempel på konkreta verktyg och verksamma förhållningsätt i samtal med våldsutsatta. FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor är…

 • 27 Nov Filmvisning – Fadime

  Filmvisning med efterföljande gruppdiskussion. Vi ser TV-programmet Striptease dokumentär om Fadime Sahindals kamp för ett liv i fred tillsammans med sin pojkvän. FN:s internationella dag…

 • 28 Nov Föreläsning – Mödrarnas roll som offer och förövare i en hedersmiljö

  En föreläsning om mammornas utsatthet i att fostra barnen utifrån normer och värderingar. FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor är 25 november…

 • 28 Nov Filmvisning – My life my lesson

  Filmvisning med efterföljande gruppdiskussion. En dokumentär där vi får följa Felicias liv under två år. Filmen visar tydligt konsekvenserna för barn som upplever våld i…

 • 29 Nov Föreläsning – Att separera från en aggressiv partner

  En föreläsning som ger kunskap om våldets olika former och dess konsekvenser. För att öka förståelsen för svårigheten med separation beskrivs uppbrottsprocessen och det traumatiska…

December
 • 3 Dec Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 3 Dec Att åldras med hiv

  Cirka hälften av de som lever med hiv i Sverige idag är över 50 år och kommer att behöva omsorg. Hur ser kunskapen och beredskapen…

 • 4 Dec Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med denna utbildning är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar…

 • 11 Dec Prata sex och relationer med unga nyanlända

  Frågor om sexualitet och relationer är centrala i många tonåringars liv och det är viktigt att yrkesverksamma har grundläggande kunskap om och metoder för att…

 • 12 Dec Hbtq och våld – fokusutbildning

  En utbildning som ger exempel på hur olika former av våld som våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och hatbrott särskilt drabbar hbtq-personer. Denna halvdagsutbildning…