Här hittar du aktuella kurser, utbildningar och konferenser.

April
  • 19 Apr Kvinnlig könsstympning

    Socialstyrelsen beräknar att det finns ca 38 000 flickor och kvinnor i Sverige som utsatts för könsstympning. Vulvamottagningen på Angereds Närsjukhus tar emot patienter, från…

  • 22 Apr Hur kan jag undervisa mina elever om Cannabis?

    Cannabis på schemat: Lärare kan undervisa om cannabis genom att ge eleverna källkritisk information om vad cannabis är och vad som händer om man använder…

May
June
  • 3 Jun Trygga mötesplatser för hbtq-ungdomar

    Barn och unga har rätt till en meningsfull fritid. För att tillgodose den rättigheten även för hbtq-personer behöver Göteborgs Stad erbjuda trygga och jämlika mötesplatser…