Här hittar du aktuella kurser, utbildningar och konferenser. Du kan också beställa uppdrag under Boka uppdrag.

September
 • 4 Sep Föreläsning – Stöd till våldsutsatta hbtq-personer

  RFSL Stödmottagning (fd brottsofferjour) har erbjudit stöd till hbtq-personer utsatta för hot och våld i över 20 år. Föreläsningen tar upp hbtq-personers hälsa, utsatthet för…

 • 10 Sep Introduktion till hbtq & normer

  I alla sammanhang där människor möts och samspelar utvecklas normer, det vill säga idéer, föreställningar och oskrivna regler som formar oss, våra relationer till varandra…

 • 12 Sep Frukostseminarium med fokus på Recovery (återhämning)!

  Recovery är en process där individen rör sig från ett missbruk/beroende till en förbättring av hela sin livssituation och inkludering i samhället. I förhållningssättet ingår…

 • 17 Sep Konferens En narkotika- och brottsfri skola

  Program 8:30 -8:45 Välkommen och inledning Kerstin Nordin – enhetschef Mini-Maria 8:45- 9:15 Lägesbild nationellt och lokalt gällande ungdomars drogvanor Jessica Andersson, utvecklingsledare ANDTS-förebyggande arbete…

 • 25 Sep E-cigaretter, energidrycker, kosttillskott och överdrivet dataspelande

  Vad vet vi egentligen om e-cigaretter och hur skadliga är de? Energidrycker – är det något för våra barn och ungdomar? Kosttillskott – är det…

 • 25 Sep Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 25 Sep KAST- Köpare av sexuella tjänster

  KAST är Göteborg stads verksamhet som vänder sig till personer som köper sexuella tjänster eller personer som upplever ett tvångsmässigt sexuellt beteende, och som önskar…

October
 • 1 Oct Freja- Forumteater om sex och relationer

  Teater Reagera bjuder in till projekt Freja – inspirationsträffar med forumteater kring sexuella rättigheter för personer med LSS-beslut. Inspirationsträffarna består av en forumteaterföreställning och en…

 • 2 Oct Freja- Forumteater om sex och relationer

  Teater Reagera bjuder in till projekt Freja – inspirationsträffar med forumteater kring sexuella rättigheter för personer med LSS-beslut. Inspirationsträffarna består av en forumteaterföreställning och en…

 • 3 Oct Föreläsning – Hbtq och heder

  Hur vi kan förstå sambandet och bemöta utsatta. Skyddshandläggare från Gryning föreläser om hbtq i hederskontext och skyddat boende för hbtq-personer. Okunskap och föreställningar om kön,…

 • 3 Oct Utbildning för utbildare

  En utbildning för kommunanställda som vill lära sig utbilda andra om våld i nära relationer. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i Göteborgs Stad…

 • 8 Oct Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 10 Oct Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med denna utbildning är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar…

 • 16 Oct Utbildning – Unga och våld i partnerrelationer

  Dialoga erbjuder en halvdags utbildning om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer. Under utbildningen tittar vi bland annat på vad som skiljer de ungas relationer…

 • 23 Oct SRHR i socialt arbete – Hur öppnar vi upp för samtal om sexuell hälsa och utsatthet?

  Att leva i social utsatthet ökar risken för sexuell ohälsa. Många klienter uppger också en önskan om att frågor om sexualitet ska adresseras i mötet…

 • 29 Oct Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 30 Oct Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med denna utbildning är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar…

November
December
 • 3 Dec Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 3 Dec Att åldras med hiv

  Cirka hälften av de som lever med hiv i Sverige idag är över 50 år och kommer att behöva omsorg. Hur ser kunskapen och beredskapen…

 • 4 Dec Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med denna utbildning är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar…

 • 11 Dec Prata sex och relationer med unga nyanlända

  Frågor om sexualitet och relationer är centrala i många tonåringars liv och det är viktigt att yrkesverksamma har grundläggande kunskap om och metoder för att…

 • 12 Dec Hbtq och våld – fokusutbildning

  En utbildning som ger exempel på hur olika former av våld som våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och hatbrott särskilt drabbar hbtq-personer. Denna halvdagsutbildning…