Här hittar du aktuella kurser, utbildningar och konferenser. Du kan också beställa uppdrag under Boka uppdrag.

February
 • 5 Feb Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 6 Feb Föreläsning om kvinnlig könsstympning

  6 februari är det Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av kvinnor och flickor. Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld…

 • 7 Feb Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 8 Feb Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar att…

 • 26 Feb Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 28 Feb Vaddå SRHR? Så funkar sex / Något har hänt

  Så funkar sex / Något har hänt Utifrån sina erfarenheter från flera olika projekt om sexualitet och funktionalitet föreläser Erika Gustafsson från forum SKILL om…

March
April
May
 • 7 May Vaddå SRHR? Introduktion till hbtq och normer

  I alla sammanhang där människor möts och samspelar utvecklas normer, det vill säga idéer, föreställningar och oskrivna regler som formar oss, våra relationer till varandra…

 • 8 May Cannabis – den vanligaste drogen bland unga

  Välkommen till en halvdags uppdatering om cannabisläget bland våra ungdomar. Frånsett alkohol är cannabis den vanligaste drogen ungdomar använder. Det visar drogvaneundersökningar som görs vart…

 • 8 May Utbildning – Unga och partnervåld

  Dialoga erbjuder en halvdags utbildning om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer. Under utbildningen tittar vi bland annat på vad som skiljer de ungas relationer…

 • 9 May INSTÄLLT! Vaddå SRHR? Sexualundervisning på lättare svenska

  FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD. Under en halvdag får du verktyg och tips för undervisning om sexualitet och relationer utifrån RFSU:s metodmaterial Sexualundervisning på lättare svenska. Materialet…

 • 14 May Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 14 May Hur kan skolan bli en narkotika- och brottsfri arena?

  Program 9:00-9:15 Välkommen och inledning Kerstin Nordin – enhetschef Mini-Maria 9:15-10:00 Vägar till en narkotikafri skola – från osäkert till säkert läge. Om prevention, juridik…

 • 23 May Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar att…

 • 28 May Fördjupningsdag om kroppsideal och överdrivet tränande!

  Vilka konsekvenser kan vår utseendefixering i samhället få för individen? Du som arbetar på våra träningsanläggningar i Göteborg eller möter ungdomar i ditt jobb, välkommen…

June
September
 • 4 Sep Föreläsning – Stöd till våldsutsatta hbtq-personer

  RFSL Stödmottagning (fd brottsofferjour) har erbjudit stöd till hbtq-personer utsatta för hot och våld i över 20 år. Föreläsningen tar upp hbtq-personers hälsa, utsatthet för…

 • 10 Sep Introduktion till hbtq & normer

  I alla sammanhang där människor möts och samspelar utvecklas normer, det vill säga idéer, föreställningar och oskrivna regler som formar oss, våra relationer till varandra…

 • 25 Sep Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 25 Sep KAST- Köpare av sexuella tjänster

  KAST är Göteborg stads verksamhet som vänder sig till personer som köper sexuella tjänster eller personer som upplever ett tvångsmässigt sexuellt beteende, och som önskar…

October
 • 1 Oct Freja- Forumteater om sex och relationer

  Teater Reagera bjuder in till projekt Freja – inspirationsträffar med forumteater kring sexuella rättigheter för personer med LSS-beslut. Inspirationsträffarna består av en forumteaterföreställning och en…

 • 2 Oct Freja- Forumteater om sex och relationer

  Teater Reagera bjuder in till projekt Freja – inspirationsträffar med forumteater kring sexuella rättigheter för personer med LSS-beslut. Inspirationsträffarna består av en forumteaterföreställning och en…

 • 3 Oct Föreläsning – Hbtq och heder

  Hur vi kan förstå sambandet och bemöta utsatta. Skyddshandläggare från Gryning föreläser om hbtq i hederskontext och skyddat boende för hbtq-personer. Okunskap och föreställningar om kön,…

 • 3 Oct Utbildning för utbildare

  En utbildning för kommunanställda som vill lära sig utbilda andra om våld i nära relationer. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i Göteborgs Stad…

 • 8 Oct Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 10 Oct Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med denna utbildning är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar…

 • 16 Oct Utbildning – Unga och våld i partnerrelationer

  Dialoga erbjuder en halvdags utbildning om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer. Under utbildningen tittar vi bland annat på vad som skiljer de ungas relationer…

 • 23 Oct SRHR i socialt arbete – Hur öppnar vi upp för samtal om sexuell hälsa och utsatthet?

  Att leva i social utsatthet ökar risken för sexuell ohälsa. Många klienter uppger också en önskan om att frågor om sexualitet ska adresseras i mötet…

 • 29 Oct Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 30 Oct Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med denna utbildning är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar…

November
December
 • 3 Dec Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 3 Dec Att åldras med hiv

  Cirka hälften av de som lever med hiv i Sverige idag är över 50 år och kommer att behöva omsorg. Hur ser kunskapen och beredskapen…

 • 4 Dec Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med denna utbildning är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar…

 • 11 Dec Prata sex och relationer med unga nyanlända

  Frågor om sexualitet och relationer är centrala i många tonåringars liv och det är viktigt att yrkesverksamma har grundläggande kunskap om och metoder för att…

 • 12 Dec Hbtq och våld – fokusutbildning

  En utbildning som ger exempel på hur olika former av våld som våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och hatbrott särskilt drabbar hbtq-personer. Denna halvdagsutbildning…