Här hittar du aktuella kurser, utbildningar och konferenser. Du kan också beställa uppdrag under Boka uppdrag.

February
 • 5 Feb Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 6 Feb Föreläsning om kvinnlig könsstympning

  6 februari är det Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av kvinnor och flickor. Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld…

 • 7 Feb Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 8 Feb Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar att…

 • 26 Feb Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 28 Feb Vaddå SRHR? Så funkar sex / Något har hänt

  Så funkar sex / Något har hänt Utifrån sina erfarenheter från flera olika projekt om sexualitet och funktionalitet föreläser Erika Gustafsson från forum SKILL om…

March
April
May
 • 7 May Vaddå SRHR? Introduktion till hbtq och normer

  I alla sammanhang där människor möts och samspelar utvecklas normer, det vill säga idéer, föreställningar och oskrivna regler som formar oss, våra relationer till varandra…

 • 8 May Cannabis – den vanligaste drogen bland unga

  Välkommen till en halvdags uppdatering om cannabisläget bland våra ungdomar. Frånsett alkohol är cannabis den vanligaste drogen ungdomar använder. Det visar drogvaneundersökningar som görs vart…

 • 8 May Utbildning – Unga och partnervåld

  Dialoga erbjuder en halvdags utbildning om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer. Under utbildningen tittar vi bland annat på vad som skiljer de ungas relationer…

 • 9 May Vaddå SRHR? Sexualundervisning på lättare svenska

  Under en halvdag får du verktyg och tips för undervisning om sexualitet och relationer utifrån RFSU:s metodmaterial Sexualundervisning på lättare svenska. Materialet och kursen tar…

 • 14 May Basutbildning om våld i nära relationer

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära…

 • 23 May Basutbildning om hedersrelaterat våld

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar att…