Introduktion för socialsekreterare och biståndshandläggare: dag 2

Datum: 2018-04-11 (08.30 - 16.00)

Plats: Dalheimers hus

Adress: Slottsskogsgatan 12 Göteborg Visa på karta

Här hittar du de bildspel som användes under introduktion för nya medarbetare, dag 2.

Innehåll under dagen

Bemötande, samtal och relationer. Värdegrunder och normkritiskt förhållningssätt, barnperspektiv – vad innebär det och hur jobbar vi med det i olika verksamheter? Övergripande perspektiv från olika verksamheter.

Detaljerat program kommer i god tid före föreläsningsdagen.

Medverkande

Representanter från Social resursförvaltning, Överförmyndarförvaltningen och olika stadsdelsförvaltningar.

Tid och datum

Introduktionen omfattar tre tillfällen: 8 mars kl 08.30-16.00, 11 april kl 08.30-16.00 samt 17 maj, kl 08.30-12.00.

Kontakt

central.introduktion@vastra.goteborg.se.


Anmälan

Anmälan till "Introduktion för socialsekreterare och biståndshandläggare: dag 2" är stängd.