INSTÄLLD – Att prata med barn om kroppen, relationer och sexualitet

Datum: 2020-05-11 (0900 - 1200)

Plats: lokal: Vinga

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

Vi föds med en sexualitet. Barns sexualitet skiljer sig naturligtvis
från vuxnas men förmågan att känna sexuella känslor finns med
från början och ofta även en nyfikenhet att utforska sin kropp.
Barn bör tidigt få åldersadekvat kunskap om kroppen, relationer,
sexualitet och rättigheter, samt aktivt stöd i att utveckla och
respektera sin egen och andras kroppsliga integritet. Detta kan
leda till ökad självkänsla men också minska risken för övergrepp
och kränkningar.

Men hur går man till väga, och vilket språk passar bäst? Vi
kommer prata om hur man kan bemöta barn med kunskap, svara
på frågor och hantera situationer relaterade till sexualitet, kroppen
och relationer. Vi kommer också titta på hur detta arbete hänger
ihop med läroplanen för förskolan (lpfö18) samt
Barnkonventionen.

Målgrupp: Du som arbetar med barn inom exempelvis förskolan

Hanna Rahm, Förskolepedagog och utvecklingsledare i
Göteborgs Stads SRHRteam