Att prata med barn om kroppen, relationer och sexualitet

Datum: 2020-09-08 (0900 - 1200)

Plats: Social resursförvaltning, lokal Vinga

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

Vi föds med en sexualitet. Barns sexualitet skiljer sig naturligtvis från vuxnas men förmågan att känna sexuella känslor finns med från början och ofta även en nyfikenhet att utforska sin kropp. Barn bör tidigt få åldersadekvat kunskap om kroppen, relationer, sexualitet och rättigheter, samt aktivt stöd i att utveckla och respektera sin egen och andras kroppsliga integritet. Detta kan leda till ökad självkänsla men också minska risken för övergrepp och kränkningar.

Men hur går man till väga, och vilket språk passar bäst? Vi kommer prata om hur man kan bemöta barn med kunskap, svara på frågor och hantera situationer relaterade till sexualitet, kroppen och relationer. Vi kommer också titta på hur detta arbete hänger ihop med läroplanen för förskolan (lpfö18).

Målgrupp: Du som arbetar med barn inom exempelvis förskolan

Föreläsare: Hanna Rahm, förskollärare och utvecklingsledare i SRHR-teamet