Transpersoners hälsa och villkor

Datum: 2020-10-05 (13.00 - 16.00)

Plats: lokal: Vinga

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

Unga och unga vuxna som funderar kring sin könsidentitet eller som är transpersoner behöver bli bemötta med respekt och bli bekräftade. Jämfört med unga i stort har denna grupp en förhöjd psykisk ohälsa och därför behov av riktade insatser. Det kan tex handla om att få sitt/sina namn och pronomen respekterade, bli positivt synliggjorda och att få möjlighet att vistas i tryggare rum. Hälsofrämjande arbete kan göras genom normkritisk skolundervisning och inkludering i likabehandlingsplaner i skolan och i andra verksamheter.
Föreläsningen väntas ge ökad kunskap om ett aktivt och medvetet arbete för alla ungas lika rätt och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck samt att motverka traditionella könsmönster.

Målgrupp: Du som arbetar med unga och vuxna inom exempelvis skola, socialtjänst och fritidsverksamheter.

Edward Summanen Sakkunnig i transfrågor samt projektledare för psykisk hälsa och suicidprevention, RFSL, riksförbundet för hbtqi-personers rättigheter.

Kom ihåg att stämma av med din chef innan du anmäler dig till utbildningen.