Introduktion till hbtq & normer

Datum: 2020-10-26 (13.00 - 16.00)

Plats: lokal: Vinga

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

I alla sammanhang där människor möts och samspelar utvecklas normer, det vill säga idéer, föreställningar och oskrivna regler som formar oss, våra relationer till varandra och samhället. Normerna kan vara uttalade och befästa genom officiellt överenskomna lagar och regler, eller så kan de vara outtalade och mer eller mindre omedvetna.
Vi kommer att reda ut vad som är vad i hbtq och prata om begrepp som trans och cis, normmedvetenhet, heteronormativitet och intersektionalitet. Vi kommer också att diskutera hur vi kan stärka ett gott bemötande av alla.

Målgrupp: Du som arbetar i brukarnära verksamheter.

Inti Chavez Perez och Erika Gustafsson, utvecklingsledare i SRHR-teamet, Göteborgs Stad

Kom ihåg att stämma av med din chef innan du anmäler dig till utbildningen.