Något har hänt – konferens om intellektuella funktionsvariationer och sexuellt våld

Datum: 2020-09-22 (09:00)

Plats: Webben

Adress: Visa på karta

En utbildningsdag på webben, om metoder, strategier och riktlinjer för arbete mot sexualiserat våld.

Med konferensen vill vi lyfta metoder, strategier och riktlinjer som möjliggör arbete för förändring. Denna dag arrangeras av organisationen Forum Skill i samarbete med Göteborgs Stad.

Målgrupp: Konferensen är för dig som i din yrkesroll arbetar med frågor kring personer som har intellektuella funktionsvariationer, våld i nära relationer och/eller SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter).

Anmäl dig via länken. https://www.forumskill.se/konferensdag-22-september

Medverkande: 

Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet − som arbetar för att alla, oavsett funktion, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.
Lena Lindqvist, kriminalinspektör och barnutredare Polisen. Om arbetet med Rådgivningsgruppen mellersta Skåne, som sedan 2002 arrangerar seminarier om att förebygga och hantera misstankar om övergrepp mot vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autism.
Erika Gustafsson, metodutvecklare Forum Skill. Presenterar metodmaterialet Något har hänt och berättar om arbetet med projektet.
John-Ingvard Kristiansen, projektledare på BUFDIR, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Norge. Om hur de arbetat med flera framgångsrika projekt kring personer som har intellektuella funktionsvariationer, bland annat med nationella riktlinjer kring våldsutsatthet.

Inti Chavez Perez modererar konferensen. Han är utvecklingsledare för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Göteborgs Stad.

 

Kom ihåg att stämma av med din chef innan du anmäler dig till utbildningen.