Digital utbildning: Undervisningsmetoder om droger i skolan del 1; ANDT på schemat

Datum: 2020-12-09 (08:40 - 11:30)

Plats: Digital utbildning

Adress: Visa på karta

Denna inbjudan vänder sig till dig som är lärare i grundskolan från årskurs 6 – 9, gymnasielärare, eller till dig som arbetar med drogförebyggande arbete i Göteborg. Syftet med halvdagen är att inspirera och ge metodstöd när det gäller undervisning om droger – alkohol, narkotika, dopning och tobak – i skolan.

Föreläsare

Anna Fredriksson, samordnare, CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) föreläser om – ANDT på schemat – ett metodmaterial för lärare som går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika skolämnen


Webbsänt – länk skickas ut via mail till anmälda deltagare några dagar innan utbildningen sker.

 

Program
8:40 – 9:00 Tid att logga in

9:00 – 9:15 Introduktion

9:15 – 10:00 Anna Fredriksson, ANDT på schemat

10:00– 10:20 Fikapaus

10:20 – 11:15 Anna Fredriksson, ANDT på schemat fortsättning

11:15–11:30 Utvärdering och avslutning

 

Utbildningen är kostnadsfri. Sista anmälningsdag är fredagen den 4:e december 2020.

 

OBS! Undervisningsmetoder om droger i skolan –  Del 2 Cannabis på schemat – skjuts fram till ett nytt datum jan- feb 2021 och webbsänds. Ny inbjudan med ny anmälningslänk sänds ut inför utbildningen så fort datum är fastställt.

 

För eventuella frågor kontakta:

Maria Martini

Utvecklingsledare ANDTS – prevention

Telefon: 031 – 367 93 67, 0725 -51 23 31

E-post: maria.martini@socialresurs.goteborg.se