Utbildning om undervisningsmetoder för att arbeta drogförebyggande i skolan

Datum: 2020-12-09 (09:00 - 1600)

Plats: Kristinedals träningscenter

Adress: Byfogdegatan 4 Göteborg Visa på karta

 

Syftet med dagen är att inspirera och ge metodstöd när det gäller undervisning om droger – alkohol, narkotika, dopning och tobak – i skolan.

Målgrupp: lärare i grundskolan från årskurs 6 – 9, gymnasielärare, eller till dig som arbetar med drogförebyggande arbete i Göteborg.

Föreläsare:

Kristofer Odö, samordnare, CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning)
ANDT på schemat: metodmaterial för lärare som går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika skolämnen.

Erika Holmquist Hortlund, gymnasielärare, Strömbackaskolan i Piteå
Cannabis på schemat: Lärare kan undervisa om cannabis, det handlar om att ge eleverna källkritisk information om vad cannabis är och vad som händer om man använder det. I Norrbotten har några gymnasieskolor utvecklat en modell för hur lärare kan undervisa om cannabis. I utbildningen av eleverna ingår att de får:
• kritiskt granska källor
• arbeta med elevaktiva arbetssätt
• uppfattar ett tydligt ställningstagande från skolan mot cannabisanvändning
• och arbete utifrån nära och trovärdiga fakta.

 

Program

8:30 – 9:00 Registrering
9:00 – 9:15 Introduktion
9:15 – 10:00 Kristofer Odö, ANDT på schemat
10:00– 10:20 Fikapaus
10:20 – 11:30 Kristofer Odö, ANDT på schemat, fortsättning
11:30 – 13:00 Lunch på egen hand
13:00- 14:20 Erika Hortlund Holmquist, Cannabis på schemat
14:00 – 14:40 Fikapaus
14:40 – 15:45 Erika Hortlund Holmquist, Cannabis på schemat, fortsättning
15:45 – 16:00 Utvärdering och avslutning

Utbildningen är kostnadsfri. Vi bjuder på kaffe/te, fralla på förmiddagen och kaffe/te, frukt och choklad på eftermiddagen. Lunchen intas på egen hand.

Sista anmälningsdag är onsdag 2 december 2020. Antalet platser är begränsade p g a Covid-19.