Arbeta preventivt mot sexuellt våld inom funktionsstöd

Datum: 2021-02-10 (09:00 - 12:00)

Plats: via Teams

Adress: Digital föreläsning Visa på karta

Alla har rätt att känna till sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Personer som lever med intellektuella funktionsnedsättningar behöver ofta anpassad information för att tillgodogöra sig kunskaperna. Många kan behöva träna på att sätta egna gränser, tolka andras signaler och att respektera dem. Hur kan vi göra för att träna på det? Går det att arbeta preventivt för att minska på riskbeteenden? Föreläsningen kommer att lyfta fram olika metoder och arbetssätt för att arbeta stärkande inom verksamheten.
Målgrupp: Personal inom funktionsstöd