Tobaksfri skoltid

Datum: 2021-05-12 (09:00 - 11:30)

Plats: Online

Adress: via Teams Visa på karta

De flesta unga som använder tobak börjar att röka eller snusa under tonåren. Hur kan vi stödja eleverna att förbli tobaksfria genom skolåren? Den här halvdagen syftar till att inspirera och ge stöd och verktyg i skolans tobaksförebyggande arbete. 

Inbjudan vänder sig till rektorer, lärare och elevhälsopersonal i grundskolan från årskurs 6 – 9 samt gymnasieskolan och till dig som arbetar med drogförebyggande arbete i Göteborg.

 

Tid: Klockan 9:00 – 11:30 onsdagen den 12 maj 2021

Plats: Webbsänt via Teams 

Anmälan: Sista anmälningsdag är 7:e maj

Utbildningen är kostnadsfri

– länk till inloggning skickas ut via mail några dagar innan utbildningen sker.

 

 

Program

8:50 – 9:00 Tid att logga in

9:00 – 9:15 Introduktion

9:15 – 9:35 Maria Martini, lägesbild ungdomars tobaksanvändning i Göteborg

9.35– 10:05 Louise Adermark; om unga och nikotin

10:05– 10:20 Fikapaus

10:20–11:15 Niklas Odén; om metoden tobaksfri skoltid

11:15 -11:30 utvärdering och avslutning

 

För eventuella frågor kontakta:

Maria Martini, utvecklingsledare ANDTS – prevention

Telefon: 031 – 367 93 67, 0725 -51 23 31

E-post: maria.martini@socialcentrum.goteborg.se