Återhämtningens vägar och möjligheter

Datum: 2019-12-05 (08:30 - 16:00)

Plats: Folkets Hus, Lokal Asperö

Adress: Järntorget Göteborg Visa på karta

Konferens för dig i Göteborg som möter personer med:
– missbruk/beroende
– psykisk ohälsa

Innehåll
08.00 – 08.30 Registrering

Vad är återhämtning från psykisk ohälsa och missbruk/beroende?

Paneldiskussion

Forskning om återhämtningsprocessen
Förändring från missbruksproblem. Vilka faktorer framhåller brukare och professionella som viktiga för en positiv förändringsprocess? Lisa Skogens, Ninive Von Greiff, Stockholms Universitet
Delaktighet och delat beslutsfattande för att främja återhämtning Ulla-Karin Schön, Stockholms Universitet

12.00 – 13.00 Lunch på egen hand

Kamratstöd och sociala sammanhangs betydelse för återhämtning

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg Social resursförvaltning, Boendestödet i SDF Lundby Friskvårdsklubben

Arbete och sysselsättning som en del i återhämtning

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, Basta Väst, Vägen ut! kooperativen

Moderator: Kjell Broström, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Obs! tänk på att avanmäla dig till psykiatrisamordningen@centrum.goteborg.se, senast den 29 nov om du får förhinder, en kostnad på 600 kr kan annars komma att utgå.

Kom i god tid. Vi stänger dörrarna 8.30. Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika. Lunch bekostar du själv.

En samverkan mellan NSPHiG, Recoverynätverket och Göteborgs Stad.

Varmt Välkommen!