Att arbeta med män som utövar våld i nära relationer

Datum: 2020-09-08 (9.00 - 12.00)

Plats: Dialoga

Adress: Gårdavägen 1 Göteborg Visa på karta

Carino Malmros är kurator på Kriscentrum för män i Göteborgs Stad. Under denna halvdagsutbildning berättar han om sina erfarenheter av förändringsarbete med män som har ett våldsamt beteende. Han berättar också om de möjligheter respektive hinder som kan finnas i samtalsbehandling med våldsutövare. Under utbildningen får vi exempel på övningar att använda i samtalet.

Välkommen!

Målgrupp: Medarbetare i Göteborgs Stad samt Dialogas avtalskommuner, som i sin yrkesutövning möter våldsutövande.

Observera: Då antalet platser är begränsat förbehåller Dialoga sig rätten att fördela platserna efter verksamheternas behov.