Barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja – Seminarium med Utrikesdepartementet

Datum: 2018-12-05 (9.00 - 12.00)

Plats: Burgårdens konferenscenter

Adress: Skånegatan 20 Göteborg Visa på karta

Har du i ditt arbete mött barn och unga som förts utomlands utifrån en hedersrelaterad problematik? Hur kan din myndighet agera för att hjälpa personer att återföras till Sverige? Var kan ni vända er och vilket stöd kan ni få? Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, Social resursförvaltning bjuder tillsammans med Avdelningen för mänskliga rättigheter, Stadsledningskontoret in till ett seminarium med representanter från Utrikesdepartementet.

Du hittar mer information i bifogad fil>>>

Seminariet, som är kostnadsfritt, riktar sig till myndighetsutövande socialtjänst i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner.  Anmäl dig senast 30 november och kom ihåg att kolla med din chef innan du anmäler dig.

Välkommen!