Basutbildning om våld i nära relationer

Startar: 2020-02-26 (9-16 26/1 och 9-12 4 mars)
Slutar: 2020-03-04

Plats: Dialoga

Adress: Gårdavägen 1 Göteborg Visa på karta

Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i sitt arbete möter barn och vuxna som lever med våld i nära rela­tioner.

Vid kurstillfället, som omfattar en och en halv dag, varvar vi föreläsningar med diskussioner.

Utbildningens innehåll:

  • Vad är våld?
  • Våldsutsatthet
  • Våldsutövande
  • Barns utsatthet
  • Att arbeta mot våld

Utbildningen är kostnadsfri, men glöm inte att avanmäla dig om du får förhinder. Kom ihåg att kolla med din chef innan du anmäler dig.

Tid: 26 februari kl. 9-16 och 4 mars kl. 9-12

Välkommen!