Utbildning i BBiC för utförare inom öppenvården

Datum: 2017-08-31 (08.30 - 12.00)

Plats: Social resursförvaltning. Lokal: Vinga

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

Välkommen till en utbildning i Barns behov i centrum, BBiC, för utförare inom öppenvården.

Målgrupp

Utförare, metodstödjare och metodutvecklare som arbetar inom öppenvården med biståndsinsatser på uppdrag av socialsekreterare och som är anställda av Göteborgs Stad. Utbildningen riktar sig till er som inte tidigare gått en utbildning i det nya BBiC eller fått internutbildning i er stadsdel.

Innehåll

  • BBiC:s syfte
  • Vägledande principer
  • Den nya triangeln
  • Stöd i BBiC för uppdrag, genomförande och uppföljning

Förberedelse innan utbildningen

Deltagarna ska förbereda sig genom att läsa grundbok i BBiC för att bättre kunna tillgodogöra sig utbildningen. Boken finns att skriva ut från socialstyrelsens webbsida: Grundbok i BBiC. Kursdeltagaren ansvarar själva för att skaffa boken.

På Socialstyrelsens webbsida finns även metodstöd för BBiC. Metodstödet är ett stöd för handläggningen och som kan läsas vid intresse.    

Kursledare

Lena Freij, utvecklingsledare för BBiC i Göteborg.

Praktisk information

Vi bjuder på förmiddagsfika.

Annat datum?

Utbildningen erbjuds också den 30 augusti, kl 08.30-12.00.