Bostad först – när bostaden är startpunkten istället för slutmålet

Datum: 2019-03-12 (0800 - 10.30)

Plats: Ullevi konferens

Adress: Paradentrén, lokal Alliansen 1 Göteborg Visa på karta

Välkommen till frukostseminarium med fokus på Bostad först!

Bostad först är en modell som utgår från att bostad är en mänsklig rättighet. Bostad först är utformat för de personer som står längst ifrån bostadsmarknaden med komplexa behov inom missbruk och/eller psykisk ohälsa. Ett erbjudande om bostad är en första insats – därefter erbjuds stöd för att behålla bostaden, främja hälsa och återhämtning och social integration. Modellen bygger på en hög grad av valfrihet och kontroll för personen som själv styr vilka insatser som behövs.

Medverkande

• Inledning – Ann Karlsson och Margita Johansson, Social resursförvaltning
• Bostad först som förhållningssätt och praktik – Johanna Larsson och Daniel Thorsén, Boendeverksamheten Social resursförvaltning
• Erfarenheter från deltagarstyrt stöd i Angered – Jan Eriksson Angered och Kerstin Andersson Stadsmissionen
• Vikten av en egen bostad – tankar från en hyresgäst

Målgrupp
Medarbetare och chefer som arbetar med missbruks- och beroendefrågor i Göteborgs Stad.