Etablerat missbruk och beroende i fokus – Plan för en stärkt missbruksvård 2018-2020

Datum: 2017-12-08 (förmiddag kl. 8.30 - 11.30 eller - eftermiddag kl. 13.00 - 16.00)

Plats: Länsstyrelsen, lokal Hörsalen

Adress: Stora Badhusgatan 2 B Göteborg Visa på karta

160701-007-130 Illustration (002)Inbjudan till spridningskonferens den 8 december

Dagen är till för att sprida kunskap om VAD vi ska göra för att utveckla vår missbruksvård och HUR vi har tänkt att genomföra arbetet. Vårt fokus framåt är att kunna möta  behov och erbjuda ett mer kvalificerat och likvärdigt stöd än idag. Alla som arbetar med missbruks- och beroendefrågor i staden är betydelsefulla i det kommande arbetet. Planen har  fastställts av kommunledningen och är nu ett av stadens styrande dokument.

När:  Den 8 december 2017. Du väljer

           förmiddag kl 8.30-11.30 eller

           eftermiddag kl 13-16.

Var:  Länsstyrelsen, Stora Badhusgatan 2 B, lokal Hörsalen

 

Program

   Moderator är Linda Nilsson, utvecklingsledare Social resursförvaltning

 • Inledning
  Lennart Rådenmark, länssamordnare ANDT, länsstyrelsen Västra Götaland hälsar välkommen 
 • Michael Ivarson, förvaltningsdirektör Social resursförvaltning och Ann Karlsson, samordnare Social resursförvaltning

  • Fyra strategiområden
     Enhetschefer med ansvar för missbruksfrågor presenterar stadens färdriktning
  • Fika
  • En väg ut ur missbruk
     Hur gick det till? Vilka vändpunktsprocesser fanns? Film där en brukare delar med sig av tankar och erfarenheter.
  • Avslutning och nästa steg
     Ingvor Gunnarsson, sektorschef stadsdelsförvaltning Centrum och Marie Larsson, verksamhetschef Social resursförvaltning

Läs mer