FÖREBYGGANDE ANTIDOPNINGUTBILDNING FÖR PERSONAL VID TRÄNINGSANLÄGGNINGAR

Datum: 2018-03-23 (9.30 - 16.15)

Plats: Ullevi restaurang och konferens, Paradentrén

Adress: Göteborg Visa på karta

INFORMATION OM UTBILDNINGEN
Denna utbildning är en av de insatser som görs inom det förebyggande antidopningsarbetet i Göteborgs Stad & Vänersborgs kommun. Insatsen görs i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland, PRODIS och gym kedjorna; Nordic Wellness, Friskis och Svettis, Kristinedal, de kommunala gymen, Fysiken och Fitness 24 Seven.

Kursen vänder sig främst till dig som faller under benämningen ”nyckelperson” vilket omfattar: ansvarig/a från styrelse vid ett föreningsdrivet gym, ägare/områdeschefer, platschef, tränings-ansvariga, antidopningsansvariga samt regelbunden återkommande1 personal som arbetar i gymmet (PT etc.) och receptionen. Utöver det är givetvis personal med gymanknytning under 20 h/vecka och/eller instruktörer mer än välkomna att delta om intresse finns.

Kursen kommer bland annat ge er följande grundläggande kunskaper:
• Dopningens skadeverkning på individ- och samhällsnivå. Med ökad förståelse kring AAS (vad det är, hur en kur går till, dosering och dess biverkningar etc.) kommer ni som arbetar i en gym-relaterad miljö bli mer trygga i er arbetsroll.
• Grundläggande insikt i träningslära, vad behöver vår kropp vid träning, vanlig kost kontra kosttillskott, kostrekommendationer med mera.
• Närmare koll på de två regelverken; Dopningslagen och Riksidrottsförbundets reglemente. Vad skiljer dem åt, när tillämpas vilket regelverk, vad är det som förbjuds och hur går kontrollerna till?
• Grundläggande utbildning i hur man kan hantera en löpande kundkontakt med anläggningens medlemmar vilket hjälper er att skapa förtroende både i er arbetsroll och få tillit från era besökare.
Vid eventuella frågor kring utbildningen var vänlig och kontakta:
Johan Öhman, PRODIS
Tel.nr: 070 – 275 21 21
E-post: bosseochjohanutbildning@gmail.com

Diplom erhålls vid fullständig närvaro samt godkänt kunskapstest. Anmäl dig till bosseochjohanutbildning@gmail.com senast den är 20 mars. Uppge ev. allergier samt specialkost. Utbildningen är kostnadsfri. OBS! Vid avhopp efter 20 mars debiteras utbildningskostnaden på 1000 kr.


Anmälan

bosseochjohanutbildning@gmail.com