Föreläsning – Att separera från en aggressiv partner

Datum: 2019-11-29 (9.00 - 11.00)

Plats: Dialoga

Adress: Gårdavägen 1 Göteborg Visa på karta

En föreläsning som ger kunskap om våldets olika former och dess konsekvenser. För att öka förståelsen för svårigheten med separation beskrivs uppbrottsprocessen och det traumatiska bandet.

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor är 25 november och kallas också för Orange Day. För att sätta extra ljus på frågan infaller Orange Week i anslutning till FN-dagen. Hela vecka 48 anordnar Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld kostnadsfria, kompetenshöjandeaktiviteter, som föreläsningar och filmvisningar. Aktiviteterna riktar sig till medarbetare i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner. Vill du se en samlad inbjudan till aktiviteterna hittar du den här>>>