Föreläsning -Barns situation i en våldsam hemmiljö

Datum: 2019-11-26 (13.30 - 15.30)

Plats: Dialoga

Adress: Gårdavägen 1 Göteborg Visa på karta

Föreläsningen fokuserar på barnets utsatthet och tar upp hur barn påverkas av att växa upp i ett hem där våld utövas av den ena föräldern mot den andra.

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor är 25 november och kallas också för Orange Day. För att sätta extra ljus på frågan infaller Orange Week i anslutning till FN-dagen. Hela vecka 48 anordnar Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld kostnadsfria, kompetenshöjandeaktiviteter, som föreläsningar och filmvisningar. Aktiviteterna riktar sig till medarbetare i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner. Vill du se en samlad inbjudan till aktiviteterna hittar du den här>>>