Föreläsning – Barnuppfostran i hedersmiljöer

Datum: 2019-11-26 (9.00 - 11.00)

Plats: Dialoga

Adress: Gårdavägen 1 Göteborg Visa på karta

En föreläsning om hierarki, könsroller och traditioner.

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor är 25 november och kallas också för Orange Day. För att sätta extra ljus på frågan infaller Orange Week i anslutning till FN-dagen. Hela vecka 48 anordnar Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld kostnadsfria, kompetenshöjandeaktiviteter, som föreläsningar och filmvisningar. Aktiviteterna riktar sig till medarbetare i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner. Vill du se en samlad inbjudan till aktiviteterna hittar du den här>>>