Föreläsning – Fånge i hederns famn

Datum: 2019-10-09 (9.00 - 12.00)

Plats: Dalheimers hus, Hultbergssalen

Adress: Slottsskogsgatan 12 Göteborg Visa på karta

Tillsammans med Avdelningen för mänskliga rättigheter, Stadsledningskontoret anordnar Dialoga en föreläsning med Galaxia Wallin.

I februari 2019 gav Galaxia Wallin ut boken Fånge i hederns famn. Föreläsningen bygger på boken och tar upp hedersproblematik ur kvinnors perspektiv. Hur är det att leva här i Sverige under ständig kontroll, fruktan och att känna skam över att vara kvinna? Hur är det att dagligen drömma om att leva ett vanligt liv som alla andra och aldrig få det? Fokus under föreläsningen ligger snarare på de hedersförtryckta kvinnorna än hedersförtrycket i sig.

Galaxia Wallin är journalist, personalvetare och föreläsare som debatterar och utbildar om jämställdhet, mångfald, hederskultur och integration. Hon har arbetat mot hederskultur i Mellanöstern och i Sverige. Galaxia har själv egna erfarenheter av hedersförtryck men också av hur en bryter sig loss och återfår sina rättigheter.

Målgrupp: Chefer och medarbetare inom socialtjänst, förskola, skola och fritidsverksamheter i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner, samt ideella föreningar.

Vill du skriva inbjudan finns den här>>>