Föreläsning: Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning – Att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer

Datum: 2019-04-02 (9.00 - 12.00)

Plats: Gårda konferens

Adress: Johan på Gårdas gata 5a Göteborg Visa på karta

Annika Eklund Erikson och Anna Olbers arbetar sedan många år på Kriscentrum för kvinnors samtalsmottagning. Tillsammans har de författat skriften ”Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning – att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer”.

Under denna förmiddagsföreläsning får vi ta del av arbetets centrala idé – att ge bemötande som underlättar återtagandet av trygghet och självaktning.

Föreläsarna beskriver och exemplifierar verktyg som är verksamma för att bistå kvinnor att lämna en livssituation präglad av kontroll, hot och våld. Vi får också exempel på hur vi som yrkesverksamma kan vara behjälpliga i återhämtningsprocessen efter våldsutsatthet.

Föreläsningen riktar sig till dig som i ditt arbete möter våldsutsatta personer och är medarbetare i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner.

Välkommen!

Observera: Dialoga förbehåller sig rätten att bestämma över hur platserna fördelas utifrån arbetsplats och behov. 

 

Vill du läsa rapporten hittar du den här>>>