Föreläsning – Hbtq och heder

Datum: 2019-10-03 (9.00 - 12.00)

Plats: Dalheimers hus

Adress: Slottsskogsgatan 12 Göteborg Visa på karta

Hur vi kan förstå sambandet och bemöta utsatta.

Skyddshandläggare från Gryning föreläser om hbtq i hederskontext och skyddat boende för hbtq-personer. Okunskap och föreställningar om kön, sexualitet och våld hos yrkesverksamma riskerar att osynliggöra hbtq-personers utsatthet, vilket leder till att insatser för skydd och stöd uteblir. Föreläsningen fördjupar kunskapen om utsattheten och vikten av ett bra bemötande. 

Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende.

Denna föreläsning ingår en in serie på temat Hbtq och våldsutsatthet, som anordnas av Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld tillsammans med SRHR –  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vill du se en samlad inbjudan till föreläsningsserien hittar du den här>>>

Föreläsningsserien är kostnadsfri och riktar sig till dig som möter hbtq-personer i ditt arbete inom Göteborgs Stad, Dialogas avtalskommuner eller civilsamhället.