Förskolebarns sexualitet

Datum: 2018-05-31 (09.00 - 15.00)

Plats: Social resursförvaltning, lokal: Tistlarna

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

Kursen fokuserar på det egna förhållningssättet och på hur viktigt vuxnas bemötande av barns sexuella uttryck kan vara.

Ur innehållet:

  • Hur formas vår sexualitet?
  • Kön, genus och sexualitet
  • Normer
  • Pedagogens förhållningssätt

Kursledare

Frida Särén, förskollärare och sexolog, utvecklingsledare,

Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen.