Förskolebarns sexualitet

Datum: 2018-10-26 (9.00 - 15.00)

Plats: Tistlarna

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

Förskolebarns sexualitet
Kursen fokuserar på det egna förhållningssättet och på hur viktigt vuxnas bemötande av barns sexuella uttryck kan vara. Olika aspekter av sexuell utveckling förankrat i förskolemiljö gås igenom samt kopplas till läroplanen. Utgångspunkten är ett rättighetsperspektiv och medvetenhet om normer som påverkar både barns och vuxnas förståelse för sexualitet.  

Ur innehållet:
* Vad kan vi vänta oss av barns sexuella utveckling?
* Normer och normmedvetenhet
* Pedagogens förhållningssätt och kopplingar till läroplanen.

Kursledare
Frida Särén, förskollärare och sexolog, utvecklingsledare, Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen