Frukostseminarium med fokus på Recovery (återhämning)!

Datum: 2019-09-12 (08.00 - 10.00)

Plats: Social resursförvaltning, lokal Vinga

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

Recovery är en process där individen rör sig från ett missbruk/beroende till en förbättring av hela sin livssituation och inkludering i samhället. I förhållningssättet ingår att byta perspektiv från att fokusera på behandling till ett vidare psykosocialt perspektiv. En viktig aspekt är att mobilisera samhällets resurser i vid mening för att möjliggöra till förändring i tillvaron – och att tro på att det är möjligt.

Under hösten och våren har ett pilotprojekt ägt rum i stadsdelen Majorna-Linné för att mobilisera resurser brett med syftet att fler ska få stöd att påbörja och upprätthålla recoveryprocessen.

Frukostseminariet kommer att ge en bakgrund samt visa resultaten från projektet.

Representanter från Recoverynätverket i Göteborg (https://www.facebook.com/recoverygoteborg/) kommer att finns på plats för att ytterligare visa på den bredd av kamratstöd som finns i samhället.

Medverkande:
• Monica Fäldt, tidigare koordinator, SDF Majorna-Linné
• Linda Nilsson, Social resursförvaltning, Social utveckling
• Petra de Boer, kommunikatör Vägen ut! kooperativen
• Recoverynätverket Göteborg

Anmälan till Linda Nilsson, sista anmälningsdag är den 3 september 2019.


Läs merAnmälan

linda.2.nilsson@socialresurs.goteborg.se