Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning Att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer

Datum: 2020-10-01 (9.00 - 12.00)

Plats: Dialoga

Adress: Gårdavägen 1 Göteborg Visa på karta

Annika Eklund Erikson är socionom och leg.psykoterapeut och har lång erfarenhet av arbete på Kriscentrum för kvinnors samtalsmottagning. Anna Olbers, socionom och psykoterapeut, har under lång tid arbetat på Kriscentrum för kvinnors samtalsmottagning och arbetar numera som utvecklingsledare på Dialoga. Tillsammans har de författat skriften ”Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning – att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer”.

Under denna halvdagsutbildning får vi ta del av arbetets centrala idé – att ge ett bemötande som underlättar återtagandet av trygghet och självaktning. Utbildarna beskriver och exemplifierar verktyg som är verksamma för att bistå kvinnor att lämna en livssituation präglad av kontroll, hot och våld. Vi får också exempel på hur vi som yrkesverksamma kan vara behjälpliga i återhämtningsprocessen efter våldsutsatthet.

Välkommen!

Målgrupp: Du som i ditt arbete möter våldsutsatta personer och är medarbetare i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner.

Observera: Då antalet platser är begränsat förbehåller Dialoga sig rätten att bestämma över hur platserna fördelas utifrån arbetsplats och behov. 

Vill du läsa rapporten hittar du den här>>>