OBS – INSTÄLLD: Hbtq och våld – fokusutbildning

Datum: 2019-12-12 (13.00 - 16.00)

Plats: Dialoga

Adress: Gårdavägen 1 Göteborg Visa på karta

OBS! Denna utbildning är inställd på grund av personalomsättning. För eventuella frågor kontakta dialoga@socialresurs.goteborg.se

 

En utbildning som ger exempel på hur olika former av våld som våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och hatbrott särskilt drabbar hbtq-personer.

Denna halvdagsutbildning ger också kunskaper om hur våldsutsatthet bland hbtq-personer kan upptäckas. Deltatagarna får även ta del av vikten av ett bra bemötande och hur stödinsatser bör utformas för att vara tillgängliga och inkluderande.

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, anordnar utbildningen tillsammans med teamet för Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – SRHR, vid Social resursförvaltning. 

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som möter hbtq-personer i ditt arbete inom Göteborgs Stad eller Dialogas avtalskommuner.

Utbildningen är kostnadsfri, men kom ihåg att kolla med din chef innan du anmäler dig.

 


Anmälan

Anmälan till "OBS – INSTÄLLD: Hbtq och våld – fokusutbildning" är stängd.