Hur kan skolan bli en narkotika- och brottsfri arena?

Datum: 2019-05-14 (0900 - 1600)

Plats:

Adress: Vintergatan 1, Sannegården Göteborg Visa på karta

Program
9:00-9:15 Välkommen och inledning
Kerstin Nordin – enhetschef Mini-Maria
9:15-10:00 Vägar till en narkotikafri skola – från osäkert till säkert läge. Om prevention, juridik och exempel på praktisk tillämpning. Drogpolicy, handlingsplaner och rutiner – vad kan, får och bör skolan göra? Staffan Hübinette, författare, konsult och lärare i prevention och socialpedagogik.
10:00-10:20 Fika
10:20-10:00 fortsättning, Staffan Hübinette
10:50-11:15 Lägesbild nationellt och lokalt gällande ungdomars drogvanor
Maria Martini, utvecklingsledare ANDTS-förebyggande arbete
11:15-11:45 Information om brottsförebyggande och trygghets skapande arbete! Malin Eliasson, utvecklingsledare Brottsförebyggande arbete

11:45-13:00 Lunch på egen hand

13:00-13:45 Framgångsrikt drog- och brottsförebyggande arbete utifrån polisens perspektiv, hur bör skolan agera? Carolina M Johansson, polis
13:45-14:15 Anmälan till socialtjänsten – vad händer sedan Marit Englund, Mini-Maria
14:15-14:45 Go fika
14:45-15:15 Hur påverkar cannabis och tramadol våra ungdomar och vilken hjälp finns det att få? Marit Englund och Jenny Alfaro, Mini-Maria
15:15-15:45 Exempel på hur man arbetar drogförebyggande på skolan. Rickard Ö rektor från Nordhemsskolan.
15:45-16:00 Avslutning

Moderator: Jessica Andersson, utvecklingsledare ANDTS-förebyggande arbete