Hur kopplar vi skolans värdegrundsarbete till sex- och samlevnadsundervisningen?

Datum: 2018-11-15 (9.00 - 12.00)

Plats: Pater Noster

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

Hur kopplar vi värdegrundsarbetet till skolans sex- och samlevnadsundervisningen?
 
Skolans uppdrag att arbeta med värdegrunden har en tydlig koppling till sex- och samlevnadsundervisningen. Skolinspektionens rapport 2018 om sex -och samlevnadsundervisningen visar tydliga brister på detta.  Det innebär att skolan behöver utveckla arbetet med jämställdhet, sexualitet och relationer. Att arbeta för att skolan ska var trygg för alla har också blivit väldig tydlig efter ”METOO”.
I den här kursen får du lära dig mer om hur skolan kan arbeta för att koppla samman värdegrundsarbetet och sex- och samlevnadsundervisningen.

Kursens innehåll
* Vad står i styrdokumenten?
* Hur kan vi få dem att genomsyra arbetet i praktiken?
* Normmedvetenhet – ett viktigt verktyg
* Hur skapar vi en trygg skola för alla?
* Skolinspektionens granskning av sex – och samlevnadsundervisningen
* Förslag på metoder och tips på aktuellt material
 
Kursledare
Eva Lindstrand, Gymnasielärare och utvecklingsledare SRHR. Social resursförvaltning