Inbjudan till konferens om Narkotikafri skola!

Datum: 2020-09-30 (09.00 - 16.00)

Plats: Kristinedals träningscenter

Adress: Byfogdegatan 4 Göteborg Visa på karta

Hur ska skolan arbeta förebyggande mot narkotika och bli bättre på att upptäcka elever som använder narkotika? Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till rektorer, lärare och elevhälsopersonal.

Program

9:00-9:15 Inledning Kerstin Nordin, enhetschef Mini-Maria
9:15-9:45 Göteborgsmodellen och ungdomars drogvanor Jessica Andersson, utvecklingsledare
9:45-10:15 Vägar till en narkotikafri skola- från osäkert läge till säkert läge Staffan Hübinette, lärare i prevention/socialpedagogik och författare
10:15-10:45 Fika
10.45- 11:30 Fortsättning Staffan Hübinette
11:30-12:30 Exempel på hur skolan kan arbeta framgångsrikt med sitt narkotikaförebyggande arbete Bert-Inge Karlsson, kurator Klippans gymnasium
12:30-13:30 Lunch på egen hand
13:30-14:30 De vanligaste preparaten som unga använder och vilken hjälp finns det att få? Jenny Alfaro och Marit Englund, Mini-Maria
14:30-14:50 Anmälan till Socialtjänst och polis – vad händer sedan? Marit Englund, socionom Mini-Maria
14:50-15:20 Fika
15:20-15:50 Framgångsrikt drogförebyggandearbete utifrån polisens perspektiv, hur bör skolan agera?
15:50-16.00 Avslutning
Moderator: Eva Lindstrand, utvecklingsledare ANDTS, Social utveckling

Tid/datum: onsdag 30 september 2020
Klockan: 9.00-16.00 Registreringen öppnar 8.30
Plats: Kristinedals träningscenter, Byfogdegatan 4

Vi bjuder på förmiddag- och eftermiddagsfika. Lunch på egen hand!
Utbildningen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat! Kom ihåg att stämma av med din chef innan du anmäler dig till utbildningen.

Varmt välkomna!