Introduktion för socialsekreterare och biståndshandläggare: dag 3

Datum: 2018-05-17 (08.30 - 12.00)

Plats: Dalheimers hus

Adress: Slottsskogsgatan 12 Göteborg Visa på karta

Här hittar du presentationerna från Göteborgs Stads introduktion för socialsekreterare och biståndshandläggare.

Innehåll

Bemötande, samtal och relationer. Värdegrunder och normkritiskt förhållningssätt, barnperspektiv – vad innebär det och hur jobbar vi med det i olika verksamheter? Övergripande perspektiv från olika verksamheter.

Medverkande

Representanter från Social resursförvaltning, Överförmyndarförvaltningen och olika stadsdelsförvaltningar.

Tid och datum

Introduktionen omfattade tre tillfällen: 8 mars kl 08.30-16.00, 11 april kl 08.30-16.00 samt 17 maj, kl 08.30-12.00.

Kontakt

central.introduktion@vastra.goteborg.se.


Anmälan

Anmälan till "Introduktion för socialsekreterare och biståndshandläggare: dag 3" är stängd.