Grundintroduktion för socialsekreterare: tillfälle 2

Datum: 2017-10-12 (08.30 - 16.00)

Plats: Dalheimers hus

Adress: Slottsskogsgatan 12 Göteborg Visa på karta

Välkommen till Göteborgs Stads introduktion för socialsekreterare. Introduktionen omfattar två heldagar och en halvdag.

Innehåll

Detaljerat program kommer i god tid för första föreläsningsdagen.

Att arbeta i en politiskt styrd organisation
Myndighetsrollen, arbete utifrån delegation, sekretess.

Regelverk och riktlinjer
Stadens riktlinjer och deras tillämpning, orientering i stadsövergripande verksamheter, stadens välfärdsprocesser kopplat till föreskrifter och allmänna råd

Dokumentation och kommunikation
Treserva grund

Bemötande, samtal och relationer
Värdegrunder och normkritiskt förhållningssätt, barnperspektiv – vad innebär det och hur jobbar vi med med det i olika verksamheter?

Medverkande

Representanter från Stadsledningskontoret, Social resursförvaltning, Överförmyndarförvaltningen, Fastighetskontoret och olika stadsdelsförvaltningar.

Praktisk information

Introduktionen omfattar två heldagar och en halvdag.

Dag 1: Torsdag 14 september, kl 08.30-16.00.

Dag 2: Torsdag 12 oktober, kl 08.30-16.00.

Dag 3: Tisdag 14 november, kl 08.30-12.00.

Lunch ingår 14 september och 12 oktober, men inte 14 november.

Kontakt

Lena Ernst Lagergren 
031-367 91 06
lena.ernst.lagergren@socialresurs.goteborg.se