INSTÄLLD – Introduktion till hbtq & normer

Datum: 2020-05-26 (0900 - 1200)

Plats: lokal: Vinga

Adress: Gårdavägen 2 Göteborg Visa på karta

I alla sammanhang där människor möts och samspelar
utvecklas normer, det vill säga idéer, föreställningar och
oskrivna regler som formar oss, våra relationer till varandra
och samhället. Normerna kan vara uttalade och befästa
genom officiellt överenskomna lagar och regler, eller så kan
de vara outtalade och mer eller mindre omedvetna.

Vi kommer att reda ut vad som är vad i hbtq och prata om
begrepp som trans och cis, normmedvetenhet,
heteronormativitet och intersektionalitet. Vi kommer också att
diskutera hur vi kan stärka ett gott bemötande av alla.

Målgrupp: Du som arbetar i brukarnära verksamheter

Hanna Byström och Hanna Rahm
utvecklingsledare, SRHR-teamet, Göteborgs Stad